2007-03-21   15:32
Victory Tilly får ett museum
STOCKHOLM
Victory Tilly lever pensionärsliv hemma hos Stig H Johansson.
Nu får den förre världsstjärnan ett eget museum.
Victory Tilly har en lugn och behaglig tillvaro på Stora Alby.
Nu planerar Stig H att bygga ett museum på sin gård.
- Jag har förstått att intresset för honom fortfarande är stort. Delvis därför har jag långt gångna
planer på att bygga ett nytt stall åt honom här på Stora Alby, där det ska finnas utrymme för material som påminner om hans karriär. Bucklor och andra priser, täcken, foton och annat. Något av ett Victory Tilly-museum, dit hans fans kan få komma och besöka honom, säger Stig H på sin hemsida stigh.se.
Någon fastställd tidsplan för projektet har Stig
H Johansson ännu inte. Men han håller det inte för omöjligt att Victory Tillys nya stall kan stå klar innan 2007 är till ända.
Idag är Victory Tilly inhyst i ett mindre stall tillsammans med familjen Johanssons två ridhästar. Dessa tre går också tillsammans i en hage då samtliga är valacker. För den dagliga skötseln av Victory Tilly står i första hand Karin Johansson, hustru till Stig H.


 
Michael Carlsson

Tillbaka