Tillbaka

RESULTATER FINNS HÄR

  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-1, Lopp 5
 
Subaru - Silverdivisionen, försök 4
  1:A PRIS 125 000,  2140  V 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   WISS RAMBO h 8 Ingves Peter (Gör CO)  2140:1
13,4K 1 254 865 kr Ing Pe  Mp  130601-5 3/1640  0  11,8a 74  999   
 Hd 12: 21 3-5-5 Ing Pe  J  130618-5 9/2140  1  12,4a 184 
  13: 8 1-1-2 Eri Ki  Vi  130710-11 1/2140  d  uag 80 
     
  2   NO DEAL* (DK) h 8 Jensen Flemming  2140:2
14,7M 959 656 kr Jen Fl  Å  130516-9 4/2140  d  1ag 28  999   
 * 12: 8 1-3-1 Tak Jo  Ch  130609-7 0/2000  1  12,3a 20 
  13: 5 4-0-0 Tak Jo  E  130629-11 9/2140  1  12,9a 52 
     
  3   BORGA BARON v 7 Wallin Tony (Str Ca)  2140:3
14,6M 862 600 kr Wal To  Ax  130614-3 4/1640  3  13,5a 41  999   
  12: 10 3-2-1 Wal To  Kr  130623-5 9/2140  3  14,6 212 
  13: 6 1-0-3 Sju Jö  Hd  130706-5 9/1609  6  12,0a 254 
     
  4   PRADA SECRET (DK) v 6 Persson Stefan  2140:4
14,7M 713 543 kr Per St  Ax  130430-10 9/2140  4  15,8a 27  999   
 Hd 12: 11 2-5-1 Hau Ke  Vg  130517-2 9/2140  0  15,8a 34 
  13: 9 0-1-2 Per St  Å  130711-4 7/2140  3  13,9a 81 
     
  5   LONGLEGS v 9 Untersteiner Johan (Reh Sa)a  2140:5
14,0K 729 500 kr Unt Jo  E  130122-4 1/2140  4  14,9a 127  999   
 Ro 12: 10 1-0-1 Aar Da  L  130514-3 12/2140  5  16,9 341 
  13: 3 0-0-0 Unt Jo  S  130522-3 1/2140  0  17,1a 172 
     
  6   KRICKEN C.D. v 6 Strömberg Hans R  2140:6
15,0M 534 400 kr Ols Da  L  130606-5 4/3160  0  16,9 143  999   
 Rä 12: 24 4-2-4 Str HR   130701-7 8/2140  4  13,9a 247 
  13: 14 1-3-2 Str HR   130708-7 8/1640  5  12,4a 395 
     
  7   SANDRNGHAM HANOVER (US) v 6 Witasp Leif  2140:7
15,4M 1 084 400 kr Fri Ka  B  130302-11 2/2140 n  6  17,6a 57  999   
 Rä 12: 20 7-2-0 Wit Le  Bs  130325-3 3/1640  2  12,1a 16 
  13: 7 1-2-2 Fri Ka  Ö  130711-3 2/2100  4  12,3a 117 
     
  8   NOTHING BUT CLASS (US) h 4 Svanstedt Åke  2140:8
11,6aK 944 156 kr Sva Åk  Bj  130512-12 0/1609  6  13,3a 77  999   
  12: 11 2-1-1 Sva Åk  S  130526-12 8/1609  0  11,6ag 188 
  13: 3 0-0-0 Sva Åk  Hd  130706-5 8/1609  0  12,1ag 158 
     
  9   SVARTMYRS SIGGE v 9 Adielsson Erik (Kyl Ki)a  2140:9
14,8L 855 600 kr Uhr Th  Å  130606-5 1/3180  0  15,8 441  999   
 Å 12: 10 0-1-3 Hei Ve  Å  130627-4 6/3180  6  16,1 539 
  13: 10 0-1-0 Hei Ve  Å  130711-4 4/2140  2  13,8a 559 
     
  10   OOLONG h 6 Kihlström Örjan (Hul St)  2140:10
14,3M 1 069 500 kr Kih Ör  U  130427-11 1/1640  2  12,0a 48  999   
 S 12: 7 3-1-0 Kih Ör  S  130525-8 5/2140  6  12,3a 99 
  13: 9 4-1-2 Kih Ör  Kr  130623-5 6/2140  1  14,3 33 
     
  11   CALIBER T.T. v 6 Persson Fredrik  2140:11
14,2L 946 425 kr Per Fr  Ti  130529-6 7/1609  2  12,7a 248  999   
 Kr 12: 12 1-2-2 Per Fr  Vg  130607-4 5/2140  2  13,6a 21 
  13: 5 0-2-0 Per Fr  Kr  130623-5 12/2140  5  14,7 285 
     
  12   CARLOS LIGHTNING v 6 Melander Marcus M (Lun Ca)  2140:12
14,4L 990 601 kr Loc Do  V  130218-2 0/2700  d  - 540  999   
 S 12: 10 1-3-1 Kon Jo  Ös  130608-11 11/2140  0  13,6a 190 
  13: 3 0-0-0 Mel MM  Ö  130711-3 4/2100  d  8ag 31 

 

  Turordning: 2-10-7-3-11-8-1-4-9-5-12-6  
 
  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-2, Lopp 6
 
Lundsbrunn Kurort - Klass II, försök 7
  1:A PRIS 100 000,  2640  V 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   POKER KRONOS h 4 Kolgjini Lutfi  2640:1
15,8M 87 000 kr Kol Lu  Å  121025-4 9/2140  0  uag 28  999   
 J 12: 6 2-1-0 Eri Ch  Kr  130606-9 4/2160  1  15,8 26 
  13: 2 1-0-0 Kol Lu  Kr  130623-8 1/2140  d  ug 37 
     
  2   FINISH BRANDON v 5 Söderkvist Stefan (Zac TT)a  2640:2
14,8M 189 200 kr Söd St  Hd  130603-6 9/2160  2  14,8 108  999   
 Å 12: 7 2-0-2 Söd St  Å  130627-5 10/1640  5  14,2a 71 
  13: 5 1-3-0 Söd St  Hd  130706-8 12/1609  2  11,6a 1473 
     
  3   NEPALS DANDY v 4 Falsig Bo  2640:3
15,3M 148 000 kr Fal Bo  Ax  130521-5 8/2160  2  16,5 39  999   
 Å 12: 2 1-1-0 Fal Bo  Hd  130617-2 1/2160  1  15,3 38 
  13: 7 1-3-2 Fal Bo  Ax  130702-6 6/2160  4  16,4 27 
     
  4   BONNIES NAPOLEON h 4 Haugstad Kenneth (Lej Jo)  2640:4
15,2M 124 000 kr Tak Jo  J  130528-5 5/2640  2  17,0 24  999   
 J 12: 0 0-0-0 Hau Ke  Hd  130617-2 8/2160  2  15,3 40 
  13: 11 2-5-1 Hau Ke  Hd  130704-13 12/1609  3  12,8a 136 
     
  5   ROMEO LAVEC v 4 Kontio Jorma (Nur Ti)  2640:5
15,1M 95 000 kr Kon Jo  S  130130-2 9/2140  1  17,7 55  999   
 S 12: 4 1-0-0 Kon Jo  S  130210-5 7/2640  1  17,2a 14 
  13: 3 2-0-1 Goo Bj  S  130708-8 3/2160  3  15,1 32 
     
  6   SODA s 5 Andersson Mikael J  2640:6
15,7M 194 570 kr And MJ  År  130613-3 8/2160 n  5  17,3 205  999   
 F 12: 12 0-4-2 And MJ  Ar  130701-4 6/2120  1  15,7 39 
  13: 6 1-0-3 And MJ  Mo  130707-6 0/2140  3  15,0a 54 
     
  7   HELGE ZONETT h 5 Svanstedt Åke  2640:7
13,6K 182 200 kr Sva Åk  Mp  130610-3 5/1640  2  13,7a 22  999   
  12: 8 2-1-0 Sva Åk  Hd  130624-8 4/2140  4  15,4 70 
  13: 3 1-1-0 Sva Ri  Hd  130706-3 2/2140  1  15,1a 25 
     
  8   SCHEJK AMOK v 6 Andersen Troels (Sto Li)  2640:8
16,3M 183 000 kr Sik Fr  G  130510-2 2/2640  3  17,2a 91  999   
 Ös 12: 10 2-2-1 Sto Li  S  130525-1 2/1609  1  14,1a 36 
  13: 5 2-0-2 And Tr  Ö  130630-8 9/2100  0  15,2a 184 
     
  9   BAR PLOMBIER v 5 Goop Björn (Mar Er)a  2640:9
15,4M 195 200 kr Lin CE  Ax  130602-5 9/1640  5  ita 50  999   
  12: 0 0-0-0 Sva Åk  Å  130613-6 10/2160  1  15,7 32 
  13: 8 6-0-0 Sva Åk  Ax  130702-6 9/2160  1  16,1 23 
     
  10   KEMAS MAGIC h 4 Uhrberg Thomas  2640:10
14,7M 191 500 kr Uhr Th  J  130604-8 4/2140  5  15,0a 29  999   
 J 12: 9 3-0-0 Uhr Th  Hd  130624-8 6/2140  1  14,7 27 
  13: 4 2-0-0 Uhr Th  Hd  130706-8 8/1609  d  uag 96 
     
  11   ATTACK DIABLO h 3 Untersteiner Peter  2640:11
14,8M 180 500 kr Unt Pe  Hd  130513-2 2/2140  2  14,3a 36  999   
 Hd 12: 0 0-0-0 Unt Pe  Hd  130603-6 2/2160  6  15,1 40 
  13: 7 2-3-1 Unt Pe  Hd  130704-1 8/2140  1  14,8 50 
     
  12   O.P.Q.C. v 4 Svedberg Markus B  2640:12
15,6M 165 200 kr Sve MB  Å  121208-8 10/2640  0  17,6 102  999   
 E 12: 8 2-0-2 Sve MB  E  130618-5 5/2660  1  16,0 84 
  13: 2 1-1-0 Eri Sv  Hd  130706-3 1/2140  2  15,3a 38 

 

  Turordning: 9-11-2-3-8-12-5-10-6-7-1-4  
 
  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-3, Lopp 7
 
På Landet - Klass I, försök 6
  1:A PRIS 100 000,  1640  A 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   PANTER NEO h 6 Svanstedt Anders (Sva Åk)  1640:1
13,5aK 340 838 kr Sva Åk  Ax  130614-7 7/2140  1  14,4a 87  999   
  12: 12 2-1-0 Sva Åk  L  130626-10 5/2640  d  ug 83 
  13: 6 2-0-0 Sva Åk  Hd  130706-10 3/2140  0  14,3a 185 
     
  2   CASANOVA BOKO v 4 Kontio Jorma (Nur Ti)  1640:2
11,3aK 339 500 kr Kon Jo  S  120916-3 5/2640  2  14,3a 34  999   
 S 12: 10 3-3-0 Goo Bj  S  120930-10 6/2640  0  16,1a 243 
  13: 1 1-0-0 Kon Jo  L  130626-4 7/1640  1  13,5a 144 
     
  3   KUNG FU FACE v 6 Takter Johnny (Nil LI)  1640:3
12,7aM 380 646 kr Sch An  Hd  130519-7 9/2140  1  14,1a 34  999   
 J 12: 16 3-0-1 Tak Jo  Mp  130601-6 10/2140  6  12,7a 43 
  13: 9 3-1-1 Tak Jo  Å  130627-4 1/3160  1  15,7 17 
     
  4   YES WE CAN v 5 Witasp Leif  1640:4
12,6aK 323 200 kr Wit Le  L  130514-1 4/2140  7  17,6g 12  999   
 Rä 12: 14 4-3-0 Wit Le  E  130629-4 2/2160  7  15,2 66 
  13: 3 0-1-0 Wit Le   130708-3 12/1640  2  12,6a 157 
     
  5   WHAT LOVE CAN DO s 5 Goop Björn (Söd He)  1640:5
13,2aK 369 050 kr Tak Jo  Vg  130607-6 7/1640  1  14,1a 31  999   
 J 12: 14 2-2-1 Len Pe  Mp  130617-7 8/1640  0  13,2a 119 
  13: 9 1-1-1 Nor PG  Hd  130706-9 3/2140  2  14,7 167 
     
  6   STREETWISE v 5 Uhrberg Thomas  1640:6
13,6aK 274 000 kr Uhr Th  Hd  130429-4 5/2160  2  15,8 14  999   
 J 12: 10 1-0-0 Uhr Th  J  130618-6 12/1640  4  13,7a 142 
  13: 8 2-3-0 Uhr Th  Hd  130704-2 1/2140  2  14,2 55 
     
  7   CHARLIE PALEMA v 4 Svanstedt Åke  1640:7
11,9aK 213 000 kr Sva Åk  Ax  130614-8 3/2140  3  16,1 95  999   
  12: 6 2-1-0 Sva Åk  Å  130627-5 3/1640  1  12,6a 16 
  13: 4 1-0-1 Sva Åk  Hd  130706-8 7/1609  4  11,9a 23 
     
  8   UDINESE v 6 Falsig Bo  1640:8
12,6aK 290 150 kr Fal Bo  Å  130516-3 11/1640  3  12,6a 281  999   
 Å 12: 14 4-2-1 Fal Bo  Vg  130607-7 2/2660  1  16,7 18 
  13: 7 2-0-1 Fal Bo  Ax  130628-7 13/2140  1  15,9a 23 
     
  9   STEELY KNIGHT h 4 Kihlström Örjan (Wal Ro)  1640:9
13,9aM 270 000 kr Unt Jo  Ax  130614-8 1/2140  1  15,6 33  999   
 S 12: 6 1-0-0 Unt Jo  E  130629-8 2/2140  5  14,2a 118 
  13: 10 3-0-0 Unt Jo  Ö  130711-8 3/2100  0  distag 54 
     
  10   L.K. v 4 Frick Kajsa (Wit Le)  1640:10
13,9aM 295 000 kr Wit Le  Bs  130605-10 6/2640  1  15,7 35  999   
 Rä 12: 7 2-3-1 Wit Le   130622-9 11/2140  6  14,2a 325 
  13: 4 1-0-1 Wit Le  E  130629-8 11/2140  0  14,6a 471 
     
  11   DONTTELLMEANYMORE v 4 Eriksson Kim (Rob Ni)  1640:11
11,0aK 381 950 kr Eri Ki  Ti  130529-9 12/1609  1  11,8a 130  999   
 Kr 12: 11 1-2-1 Eri Ki  Mp  130610-8 9/2140  0  17,2a 72 
  13: 5 3-0-0 Eri Ki  Kr  130623-6 1/1640  1  11,0a 51 
     
  12   BLACK PHOTO h 6 Adielsson Erik (Ols DÅ)a  1640:12
11,6aK 391 800 kr Söd St  Å  130530-3 3/1640  1  12,0a 53  999   
 Kr 12: 14 2-4-3 Adi Er  Kr  130623-6 12/1640  5  11,6a 320 
  13: 10 1-3-1 Kih Ör  Hd  130706-10 4/2140  0  uag 85 

 

  Turordning: 11-3-9-6-2-10-8-1-7-12-5-4  
 
  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-4, Lopp 8
 
Big Drop-loppet - Lärlingslopp
  1:A PRIS 100 000,  2140  A 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   CISKE DE RAT* (NL) v 4 Nilsson Oscar (Cre BJ)  2140:1
15,6aM 163 335 kr Cre FJ  Wo  130518-5 0/2100  4  15,6a 38  999   
 * 12: 7 3-2-1 Cre BJ  Du  130609-6 0/2600  d  0g 48 
  13: 4 2-0-0 Min De  Du  130623-11 0/2000  1  17,5a 30 
     
  2   HERTIG SHIM h 4 Uhrberg Joel (Uhr Th)  2140:2
12,5aK 239 900 kr Uhr Th  Hd  130603-7 10/1640  1  12,5a 287  999   
 J 12: 13 1-4-1 Uhr Th  Vg  130619-9 3/2140  4  16,1a 156 
  13: 5 2-0-1 Uhr Os  Hd  130706-10 6/2140  3  13,9a 380 
     
  3   TERENCE DE CHAMBE (FR) h 6 Sjöberg Peter H (Lin Ma)  2140:3
15,1aM 259 099 kr Lin Ma  Kr  121116-6 2/2680  4  15,6 61  999   
 Hd 12: 0 0-0-0 Hae ND  Fr  121204-13 0/2000  k  15,6 gdk 
  13: 1 0-0-0 Goo Bj  Hd  130705-7 1/3160  5  15,9 191 
     
  4   OHKOTOK GOJ h 4 Karhulahti Ville (Reh Sa)a  2140:4
14,2aM 264 500 kr Jan To  Ro  130531-7 10/2140  0  14,2a 90  999   
 Ro 12: 11 2-3-1 Reh Sa   130620-7 4/2140  6  15,4a 37 
  13: 8 2-2-1 Reh Sa  S  130708-10 2/2680  2  16,7 25 
     
  5   DEPARDIEU v 5 Djuse Mattias (Ste Ul)  2140:5
13,0aK 259 800 kr Goo Bj  Å  130523-7 3/1640  0  uag 27  999   
  12: 7 2-1-0 Unt Jo  Ax  130602-5 2/1640  1  14,0a 30 
  13: 7 3-1-1 Goo Bj  Vg  130619-11 2/1640  1  14,6a 22 
     
  6   SAARI IN ACTION s 5 Nisonen Ville (Ber An)a  2140:6
15,3aM 220 400 kr Sju Jö  Hd  130603-6 3/2160  3  14,9 313  999   
 Vg 12: 17 0-2-2 Sju Jö  Vg  130619-12 3/2140  3  16,4 411 
  13: 11 1-0-3 Söd St  Mp  130707-4 12/2640  1  15,3a 154 
     
  7   VISON FROMENTRO (FR) h 4 Andersson Oskar J (Wes Jö)  2140:7
14,2aM 190 300 kr Wes Jö  S  130417-12 3/2140  1  15,3 31  999   
 Ro 12: 5 0-1-0 And OJ  Bs  130514-3 6/2140  1  14,8a 93 
  13: 7 5-0-0 Wes Jö  S  130524-1 12/2140  6  14,2a 172 
     
  8   LUCKY SEC (IT) v 8 Nilsson Frank (Rix Th)a  2140:8
12,0aK 254 750 kr Ekl An  Ax  130602-6 1/2140  d  uag 19  999   
  12: 6 1-0-1 Ekl An  Ax  130614-7 2/2140  2  14,5a 47 
  13: 9 3-1-1 Ekl An  År  130630-7 7/2140  3  13,9a 71 
     
  9   CALLELA LOYALTY (FI) h 5 Svanstedt Rickard (Läh Ka)  2140:9
14,0aM 264 221 kr Ing Pe  J  130611-7 9/2140  1  14,7 41  999   
 Hd 12: 6 3-1-0 Ing Pe  J  130625-8 5/2140  1  15,0a 13 
  13: 10 6-1-1 Söd St  Åm  130703-8 6/2080  2  14,6a 21 
     
  10   ZONGULDAK v 4 Svensson Johan (Per St)  2140:10
12,4aK 272 500 kr Hau Ke  S  130525-10 12/2140  d  10ag 62  999   
 Hd 12: 12 3-0-1 Hau Ke  Ch  130609-8 0/2000  0  15,5ag 52 
  13: 10 3-0-1 Hau Ke  Kr  130623-6 10/1640  d  12ag 29 
     
  11   LEO BOY h 4 Frick Katrin K (Wit Le)  2140:11
13,9aM 238 500 kr Wit Le  Mp  130601-8 8/2140  6  13,9a 387  999   
 Rä 12: 14 4-3-0 Wit Le   130620-7 2/2140  1  14,9a 41 
  13: 4 2-0-0 Wit Le  Bs  130702-3 8/2140  0  uag 1605 
     
  12   JAZZY LANE v 7 Wäjersten Daniel (Åst An)a  2140:12
14,5aK 218 100 kr Öst Jo  Bo  130603-1 1/2140  1  15,7 46  999   
 U 12: 10 1-0-0 Öst Jo   130625-8 7/1646  3  14,7 77 
  13: 6 2-2-1 Öst Jo  Hg  130709-4 1/1660  1  16,7 19 

 

  Turordning: 5-7-1-9-8-11-2-12-3-10-4-6  
 
  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-5, Lopp 9
 
Telia - Femåringslopp Ston
  1:A PRIS 100 000,  2140  V 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   ORCHIDEA S.L.M. (IT) s 5 Adielsson Erik (Ric Su)a  2140:1
15,1M 427 606 kr Jan To  S  130508-11 3/2140  d  uag 278  999   
 Ro 12: 17 7-2-1 Fri Ka  Ro  130520-3 10/1640  4  12,6a 72 
  13: 4 0-0-1 Kon Jo  L  130606-8 4/2140  3  16,4a 239 
     
  2   AROMA GRIM s 5 Svanstedt Anders (Sva Åk)  2140:2
14,1M 476 700 kr Len Pe  L  130606-8 5/2140  5  16,4a 34  999   
  12: 9 1-3-0 Sva An  Vg  130619-12 8/2160  7  15,8 248 
  13: 9 3-1-0 Sva Åk  Hd  130704-10 9/2140  5  14,2a 65 
     
  3   NINEPOINTS JAZZY s 5 Westholm Jörgen  2140:3
15,3M 354 100 kr Wes Jö  B  130613-8 3/2160 n  6  16,8g 50  999   
 Ro 12: 18 1-2-3 Wes Jö  L  130626-9 2/2140  0  17,5g 539 
  13: 10 0-1-2 Fer Pa  E  130709-4 1/2660  4  16,3 77 
     
  4   BRENNA BOKO s 5 Svanstedt Åke  2140:4
15,0L 321 000 kr Sva Åk  Å  130613-5 6/2140  7  16,1a 64  999   
  12: 7 1-2-1 Sva Åk  Kr  130623-9 5/2640  2  15,0 186 
  13: 7 0-3-0 Sva Åk  Åm  130703-10 6/2080  2  15,5 31 
     
  5   REMEMBER LASER* (DK) s 5 Jensen Flemming  2140:5
16,2M 467 056 kr Jen Fl  Å  130509-5 6/1640  1  11,1a 12  999   
 * 12: 8 3-0-1 Jör Bi  Bi  130620-7 0/1900  1  13,4a 17 
  13: 10 6-2-0 Jen Fl  Hd  130704-10 5/2140  4  14,2a 21 
     
  6   CADDIE GEISHA s 5 Jansson Torbjörn (Nur Ti)  2140:6
14,1M 445 300 kr Adi Er  S  130525-11 10/2140  0  14,1 337  999   
 S 12: 7 0-0-1 Adi Er  S  130625-3 1/2140  8  14,8a 99 
  13: 13 0-4-2 Jan To  Vi  130710-7 9/2140  2  14,7 237 
     
  7   NICE AND EASY s 5 Widell Kaj (Lil Ma)  2140:7
14,8M 493 000 kr Wid Ka  Ö  130418-11 3/3180  5  17,8 24  999   
 S 12: 14 3-3-2 Eri Sö  Ro  130614-4 6/2160  2  14,8 28 
  13: 8 3-2-0 Ohl Ul   130622-3 14/2140  1  14,5a 35 
     
  8   LEONAS YAFFA s 5 Tillman Jennifer (Sel Mi)  2140:8
13,9K 455 400 kr Til Je  Mp  130520-7 5/2140  0  14,3a 130  999   
 Mp 12: 21 2-5-1 Ber Ch  Ax  130602-8 12/2140  0  ita 337 
  13: 10 3-2-0 Kon Jo  Ö  130620-4 5/1640  5  13,9 55 
     
  9   JANE'S HEART s 5 Goop Björn  2140:9
13,7M 452 500 kr Goo Bj  S  130525-11 3/2140  5  13,7 220  999   
 F 12: 14 3-2-0 Goo Bj  Bs  130605-6 3/1640  3  12,7a 196 
  13: 10 1-2-1 Goo Bj  Vg  130619-12 6/2160  0  16,1 202 
     
  10   ELLA HÅLERYD s 5 Untersteiner Peter  2140:10
13,2K 422 500 kr Unt Pe  Mp  130601-6 5/2140  3  12,4a 58  999   
 Hd 12: 13 4-3-3 Unt Pe  Kr  130623-6 2/1640  3  11,5a 109 
  13: 7 2-1-3 Unt Pe  Hd  130704-10 1/2140  2  14,0a 40 
     
  11   UNIQUE GOWAN s 5 Söderkvist Stefan (Sva Åk)  2140:11
15,3M 385 900 kr Jon An  Å  130606-6 10/2140  7  14,8a 139  999   
  12: 15 1-1-1 Sva Åk  Mp  130617-7 3/1640  6  12,6a 195 
  13: 5 0-1-0 Sva Åk  L  130626-9 3/2140  2  15,9 217 
     
  12   PINA COLADA s 5 Lindblom Carl-Erik (Ber Er)  2140:12
14,9K 422 352 kr Lin CE  E  130528-6 11/2140  1  13,6a 55  999   
 F 12: 16 1-3-3 Lin CE  L  130626-9 5/2140  1  15,9 92 
  13: 10 3-1-0 Lin CE  Åm  130703-10 9/2080  6  15,8 67 
 
   
     
  13   PANTHOLOPS (US) s 5 Kihlström Örjan (Wal Ro)  2160:1
10,8aK 2 154 541 kr Unt Jo  S  130525-6 1/1609  4  10,8a 61  999   
 S 12: 21 3-3-3 Kih Ör  S  130612-6 3/2140  1  12,3a 23 
  13: 7 1-3-1 Kih Ör  Hd  130705-4 2/2140  2  12,3a 26 
     
  14   LATITUDE BROLINE s 5 Untersteiner Johan (Wal Ro)  2160:2
13,4M 1 232 400 kr Unt Jo  Ro  130531-3 7/2140  2  14,0a 51  999   
 S 12: 18 3-4-1 Unt Jo  Ax  130614-3 2/1640  2  13,4a 39 
  13: 11 2-2-0 Unt Jo  Hd  130705-4 5/2140  0  12,7a 373 
     
  15   ASKENS VALENCIA s 5 Kontio Jorma (Nur Ti)  2160:3
12,5M 1 642 280 kr Kon Jo  S  130424-7 1/2160  1  14,1 22  999   
 S 12: 13 7-1-0 Kon Jo  Å  130516-7 6/2140  1  12,2a 33 
  13: 3 3-0-0 Kon Jo  S  130525-11 2/2160  1  12,5 20 

 

  Turordning: 15-5-10-12-13-7-4-9-6-11-14-1-2-8-3  
 
  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-6, Lopp 10
 
Lindahls - Bronsdivisionen, försök 5
  1:A PRIS 110 000,  2140  A 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   CESAR DUO (FI) h 5 Kontio Jorma (Nie Ol)a  2140:1
11,3aK 719 943 kr Kon Jo  Ö  130609-7 1/2100  1  13,2a 30  999   
 Ö 12: 23 2-2-2 Adi Er  Kr  130623-11 4/1640  1  11,3a 134 
  13: 12 3-2-1 Kon Jo  E  130709-3 10/2140  3  14,2a 16 
     
  2   AVANTI L.M. (NL) v 6 Falsig Bo  2140:2
12,3aK 709 480 kr Fri Ka  Ax  130602-8 3/2140  1  15,7ag 49  999   
 Å 12: 16 4-3-1 Fal Bo  Kr  130623-11 10/1640  6  12,3a 356 
  13: 8 2-0-2 Fal Bo  Hd  130705-7 6/3180  3  15,2 67 
     
  3   OVERTAKER BY SIB (IT) v 5 Untersteiner Johan (Wal Ro)  2140:3
11,7aK 787 000 kr Unt Jo  E  130604-4 4/2140  3  13,9a 63  999   
 S 12: 17 8-4-0 Unt Jo  S  130612-8 6/1640  1  12,6a 27 
  13: 6 2-0-1 Unt Jo  Hd  130705-9 5/1609  1  11,7a 26 
     
  4   NINEPOINTS CHARLIE h 5 Goop Björn (Wes Jö)  2140:4
11,2aK 681 800 kr Kih Ör  Bo  130615-14 11/2640  2  15,8 61  999   
 Ro 12: 13 2-0-4 Goo Bj  E  130629-11 4/2140  3  13,3a 141 
  13: 11 3-2-2 And OJ  År  130713-10 5/1640  0  12,1a 55 
     
  5   ALAMO BOKO* (NL) h 6 Jensen Flemming  2140:5
13,8aM 504 007 kr Tho HP  Ja  130405-7 0/2100  5  15,3a 23  999   
 * 12: 15 7-0-0 Tak Jo  F  130413-11 10/2140  4  13,9a 300 
  13: 7 2-2-0 Tak Jo  Hd  130706-4 1/2680  1  14,3 16 
     
  6   SEM JAFET v 5 Untersteiner Peter  2140:6
13,7aM 530 500 kr Unt Pe  S  130524-9 4/3180  3  14,7 49  999   
 Hd 12: 12 3-2-1 Unt Pe  Vg  130619-10 6/2140  4  16,9 18 
  13: 5 1-1-2 Unt Pe  Hd  130706-11 1/2640  2  14,1 93 
     
  7   JITANES (DE) s 6 Sjunnesson Jörgen (Unt Pe)  2140:7
11,7aK 777 919 kr Unt Pe  Kr  130623-9 4/2660  0  15,4 34  999   
 Hd 12: 10 2-3-1 Unt Pe  E  130629-11 10/2140  0  13,6a 276 
  13: 11 2-1-2 Unt Pe  År  130713-10 11/1640  3  11,7a 210 
     
  8   ARAZI BOKO v 6 Takter Johnny (Söd He)  2140:8
11,5aK 726 200 kr Tak Jo  Mp  130601-10 7/2640  3  14,1 51  999   
 J 12: 12 2-1-2 Tak Jo  Kr  130623-11 6/1640  4  11,5a 66 
  13: 5 1-0-1 Tak Jo  Hd  130706-11 4/2640  6  14,5 118 
     
  9   ÖRBÄCKENS CRUELLA s 5 Svensson Claes  2140:9
12,0aK 770 400 kr Sve Cl  Ti  130529-8 6/1609  4  12,0a 86  999   
 Mp 12: 17 6-3-1 Sve Cl  S  130612-7 2/2160  2  13,3 153 
  13: 6 0-2-0 Sve Cl  E  130628-7 1/2160  2  13,2 123 
     
  10   LE MAT v 6 Bergh Robert  2140:10
13,5aM 752 000 kr Ber Ro  Bo  130615-14 3/2640  1  15,6 20  999   
 B 12: 10 5-1-0 Ber Ro  E  130629-11 7/2140  0  13,5a 101 
  13: 8 4-1-0 Kih Ör  Hd  130706-11 2/2640  1  13,8 18 
     
  11   PINK ELEPHANT h 5 Kihlström Örjan (Hul St)  2140:11
13,0aM 600 000 kr Kih Ör  S  130525-10 1/2140  1  13,0a 24  999   
 S 12: 7 2-2-0 Kih Ör  Bs  130605-7 3/3140  1  14,9a 16 
  13: 6 4-1-0 Kih Ör  Kr  130623-11 2/1640  d  5ag 20 
     
  12   LINEUP DU JAPE h 7 Lejon Filip (And GB)a  2140:12
12,6aK 501 000 kr Lej Fi  Ax  130614-9 1/2160  1  17,2 21  999   
 Mp 12: 22 4-2-3 Lej Fi  Mp  130624-6 3/2160  1  14,2 42 
  13: 14 6-3-0 Eri Ki  Mp  130707-6 8/2140  1  12,8a 29 

 

  Turordning: 11-10-4-12-1-2-6-9-3-5-8-7  
 
  StartLista / Axevalla lördag 20 juli (Sorterad efter startnummer)
  Banförhållande: Banförhållanden/
  V75-7, Lopp 11
 
Axevallalöpning - Gulddivisionen, försök 4
  1:A PRIS 150 000,  2640  A 
 
 
Omsättning  söndag 14 jul, kl 23:30 V75: 0 kr, kl 23:30  Vinnare: 0 kr
 
 
  V-odds   Streck
     
  1   BECKMAN v 6 Svanstedt Åke  2640:1
12,3aK 1 905 400 kr Kon Jo  Å  130420-7 1/2140  0  13,1a 83  999   
  12: 17 9-3-0 Sva Åk  Ö  130504-7 2/1609  0  12,3a 20 
  13: 5 2-0-0 Sva Åk  Hd  130704-8 4/3180  4  14,4 15 
     
  2   NORAS BEAN h 8 Söderkvist Stefan (Ste Ul)  2640:2
11,3aK 9 506 133 kr Loc Do  V  130210-5 0/2100  4  11,8a 590  999   
  12: 9 3-1-2 Söd St  Ch  130609-10 0/2011  0  12,1a 203 
  13: 5 1-0-1 Söd St  Fs  130629-6 0/2040  1  12,8a 21 
     
  3   CABALLION h 7 Adielsson Erik (Lar FB)  2640:3
09,2aK 4 102 938 kr Lar FB  Bs  130605-4 3/1640  2  12,2a 33  999   
 S 12: 13 2-3-2 Adi Er  Bo  130615-10 5/2140  0  13,2ag 42 
  13: 3 0-1-0 Lar FB  Hd  130706-7 3/2140  6  12,0a 28 
     
  4   PATO h 5 Ingves Peter (Pur Pe)  2640:4
12,8aM 4 154 500 kr Bia Ri  Kr  130524-8 4/2160  2  15,9 12  999   
 Hd 12: 7 4-0-0 Ing Pe  Ko  130615-11 0/2100  0  12,8a 86 
  13: 3 0-1-0 Ing Pe  Vi  130710-11 7/2140  d  5ag 43 
     
  5   I SAW YOU v 8 Lindblom Åke  2640:5
10,4aK 2 596 044 kr Lin Åk  S  130515-8 1/1640  2  10,4a 71  999   
 Ö 12: 12 4-2-2 Lin Åk  S  130525-13 3/3180  0  14,8 102 
  13: 6 2-2-0 Lin Åk  L  130626-6 1/1640  1  12,1a 21 
     
  6   CLEAR SIGN v 9 Svanstedt Anders (Sva Åk)  2640:6
11,3aK 3 512 750 kr Sva Åk  Ös  130608-10 2/2140  0  14,0a 337  999   
  12: 21 3-2-3 Sva Åk  Kr  130623-7 2/1640  3  11,3a 405 
  13: 11 2-0-3 Sva An  Åm  130703-4 5/3280  1  16,6a 35 
     
  7   SCOUBY DJOB (FR) v 7 Kontio Jorma (Lun Ca)  2640:7
11,3aM 2 768 278 kr Kon Jo  Mp  130601-7 5/2640  1  12,1a 110  999   
 S 12: 11 1-2-2 Kon Jo  Bo  130615-10 6/2140  0  13,2a 81 
  13: 12 2-1-1 Kon Jo  E  130629-7 2/2140  0  15,6ag 328 
     
  8   STAY THE NIGHT h 6 Bergh Robert  2640:8
11,8aM 1 827 196 kr Ber Ro  Ös  130607-8 1/3160  1  15,5 17  999   
 B 12: 17 0-1-2 Mar Se  Ko  130615-11 0/2100  4  12,6a 154 
  13: 6 3-1-0 Ber Ro  Vi  130710-10 2/3180  1  15,7 15 
     
  9   HARRY HAYTHROW v 7 Untersteiner Peter (Joh Jo)a  2640:9
09,7aK 2 371 700 kr Unt Pe  Mp  130601-7 11/2640  3  12,3a 44  999   
 Hd 12: 19 2-3-3 Unt Pe  E  130629-7 6/2140  3  12,2a 185 
  13: 11 1-3-2 Unt Pe  Hd  130706-7 12/2140  2  11,6a 99 
     
  10   SPRING EROM h 8 Goop Björn (Olo Hå)  2640:10
11,8aM 5 160 200 kr Goo Bj  J  130209-7 3/2140 n  4  14,9a 19  999   
 Hd 12: 16 7-1-3 Goo Bj  Ö  130504-11 4/3180  0  ug 58 
  13: 4 0-0-0 Ohl Ul  S  130525-13 2/3180  7  14,0 181 
     
  11   ICELAND h 9 Kihlström Örjan (Mel St)  2640:11
10,2aK 9 624 532 kr Kih Ör  Ös  130608-10 9/2140  4  13,0a 99  999   
 S 12: 13 2-1-0 Kih Ör  Bo  130615-10 3/2140  0  12,9a 78 
  13: 9 0-0-0 Kih Ör  E  130629-7 3/2140  5  12,5a 207 
     
  12   ON TRACK PIRATEN v 5 Strömberg Hans R  2640:12
11,7aK 3 267 471 kr Ols Da  S  130612-4 4/2140  1  13,3a 17  999   
 Rä 12: 16 2-6-2 Ols Da   130622-8 4/2140  0  uag 46 
  13: 8 1-0-2 Str HR   130708-8 3/2140  3  12,4a 51