Region 1 Bo, Ly, Sk, Sä, U
Region 2 B, D, H, Hg, Ov, Ös
Region 3 Bs, G, Ro, Rä
Region 4 E, L, Mp, S, Vi, Ö
Region 5 Ar, F, Åm, År
Region 6 Ax, Hd, Vg, Å
Region 7 J, Kh, Kr, Ti
 
Segerrikaste Kuskar
Kuskar Tränare  2008-2019
Vinstrikaste Tränare