2008-07-17  15:44
Toppstammat till Stig H
STOCKHOLM
Stig H Johansson har plockat in en hel del nyf�rv�rv till stallet och det r�r sig mest om ungh�star. Bland annat har en tre�rig avkomma till ungh�ststj�rnan Syrinx Hanover plockats in i stallet.
Sexy Siren (e. Angus Hall-Syrinx Hanover) har t�vlat en del i Nordamerika f�r sin tidigare tr�nare Harald Lunde och finns numera i Stig H:s stall p� H�rby.

Nya tv��ringar i Stig H Johanssons stall:
Cosmop�llen (Goetmals Wood - Mint Hornline)
Essien (Lindy Lane - Weah)
Jacky Glide (Jag de Bellouet - Glide About)
Lotus Elan (Super Arnie - Lotusanne)
No Wedding (Super Arnie - Global Dame)
Robis Obelix (Super Arnie - Robis Tango)
Robis Omega (Gobernador - Robis Donna)

Nya tre�ringar i Stig H Johanssons stall:
Cool Pine (Pine Chip - Cenita Girl)
Graci�s Southwind (Alf Palema - Camelia �s)
Muscles Rose ( S.J.'s Photo - Defi de Rose)
Sexy Siren (Angus Hall - Syrinx Hanover)

Soccer (e. Malabar Circle �s) �r �ter i tr�ning efter en tids konvalescens.

Mer att l�sa om Stig H:s nyf�rv�rv finns p� hans hemsida stigh.se

Tillbaka