2009-02-08  16:29
Fransk veteran till Stig H
STOCKHOLM
Finske storh�st�garen Reima Kuisla har fr�n Frankrike k�pt 10-�rige Ladakh Jiel, som kommer attt placeras i Stig H Johanssons tr�ning

Foto: STALLTZ.SE
Ldakh Jiel (Derby du Gite - Tokelia d'Alsace) var s� sent som f�r tv� veckor sedan en av deltagarna i Prix d'Amerique. Han blev d�r, tr�nad av Jean Luc Dersoir och k�rd av Pierre Vercruysse, sjua p� 1.13,2/2700 m efter en inv�ndig l�pning och god spurt i vida sp�r.

�ven f�r tv� �r sedan var Ladakh Jiel med i Prix d'Amerique, men d� slutade han oplacerad. Hans st�rsta merit i elitsammanhang �r en andraplats bakom Niky i Prix de Belgique 2007.

F�r n�gon vecka sedan k�pte Reima Kuisla hingsten och det �r best�mt att tr�ningen av den snart 8-faldige miljon�ren inom kort ska manageras i Sverige av Stig H Johansson. Tidigare har Kuisla haft topph�star som Etain Royal och Plantagenet p� Stora Alby. Den senare har f�r �vrigt nyligen �terv�nt till stallet efter en tids konvalescens.

Stig H:
- Meningen var att jag skulle �ka ned till Frankrike och provk�ra Ladakh Jiel i g�r, l�rdag. Av olika sk�l blev det inte s�. H�sten ska n�rmast g�ra ett par starter till i Frankrike. Han �r anm�ld till Prix de Paris n�sta helg och sedan �r ytterligare ett lopp inplanerat. Under den tiden finns Ladakh Jiel hos Jean Lou Peupion s�ger Stig H p� sin hemsida.

Om n�gon m�nad �r det t�nkt att Ladakh Jiel ska transporteras till Stora Alby.

- Med de respektabla meriter han har blir det f�rst�s intressant att prova honom. Men n�gon st�rre utveckling kan man inte f�rv�nta sig att det ska finnas i en 10-�ring, konstaterar Johansson
"Web"

Tillbaka