2009-03-12  18:52
STC:s beslut om banindelning står fast
Utredning om HD/belysning fördjupas
STOCKHOLM
Vid onsdagens möte i förtroenderådet på Solvalla diskuterade STC, representanter för landets travsällskap och basorganisationer utredningen Framtidens Travsport med fokus på det omdebatterade beslutet om en ny banindelning av landets travbanor som skall gälla från och med 2010.
- Vi har fått uppdraget av banor, tränare, hästägare och uppfödare att genomföra Framtidens Travsport och med tanke på att det är en del tuffa beslut var det viktigt för oss i STC:s styrelse att förtroenderådet ställde sig bakom vårt sätt att genomföra det uppdrag vi fått, säger STC:s ordförande Patrik Sandin.

Under torsdagens sammanträde i STC:s styrelse diskuterades de synpunkter som kommit fram under förtroenderådet om indelningen i Åretrunt- och säsongsbanor. Bakgrunden till den nya banindelningen är att tydliggöra banans roll, prioritera framtida investeringar och möjliggöra kostnadsbesparingar.

Så ser indelningen ut

Banorna delas från och med nästa år in i Åretruntbanor (12 banor som tävlar under hela året och arrangerar 35 - 80 tävlingar), Åretruntbanor med begränsat vintertävlande (fyra banor som tävlar på sommaren och begränsat vintertävlande på dagtid. Banorna arrangerar 25 - 30 tävlingsdagar), Säsongsbanor (13 banor som arrangerar tävlingar mellan perioden 15 april - 15 oktober. Möjlighet finns till att förlänga säsongen ytterligare någon månad med lunchtrav. Säsongsbanorna tävlar upp till 24 dagar) och Eventbanor (fyra banor som tävlar någon eller några få tävlingsdagar under högsommaren).

- STC:s styrelse har diskuterat frågan och står fast avseende klassificeringen av banor i dessa fyra grupper. Beslutet avseende antal tävlingsdagar som är knutet till banindelningen står också fast. Däremot ges de fyra banorna som är åretruntbanor med begränsat vintertävlande möjlighet att under 2010 tävla på kvällstid under vintern. Det gäller således Gävle, Kalmar, Umåker och Östersund, säger Patrik Sandin.

- Det har varit mycket frågetecken om förutsättningarna och ekonomin kring HD/belysning och andra investeringar knutna kring framtidens TV-sändningar. STC kommer därför att nu se över detta ur ett banperspektiv, fortsätter Patrik Sandin.

STC:s styrelse beslöt även att införa Sportens Administrativa Center, som är ett annat av Framtidens Travsports prioriterade projekt . Syftet är att samordna ekonomi- och personaladministrativa stödfunktioner för att både uppnå besparingseffekter och kvalitetsvinster.
"Allt detta enligt press meddelande från STC"

Tillbaka