2009-03-13  15:03

Hårdare regler för drivning införs 1 april

STOCKHOLM
STC har beslutat om förändringar och skärpningar i påföljdsmallen för drivningsförseelser. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 1 april 2009.
De allra flesta kuskar sköter drivningen utan anmärkning från måldomarna. Av 100 000 körningar per år har vi ändå cirka 1 000 bestraffningar för felaktigt bruk av körspö och ungefär lika många fall av övrig felaktig drivning som är mer av estetisk natur.

- Antalet brott mot drivningsreglementet är för många och måste minska rejält. Det finns ett antal återfallsförbrytare bland kuskarna som nu riskerar att få kännbara avstängningsstraff om de inte ändrar sitt sätt att använda körspöet. Räcker inte dessa åtgärder kommer vi att skärpa reglerna ytterligare, säger STC:s generalsekreterare Ulf Hörnberg.

I nu gällande påföljdsmall finns två koder för drivningsförseelser - kod 401: felaktigt bruk av körspö samt kod 402: övrig felaktig drivning. Påföljden blir olika beroende på loppets prissumma samt om det är första, andra eller tredje gången en körsven bestraffas för brott mot aktuell kodserie, i detta fall kodserie 400, under upprepningstiden. Kod 401 bestraffas med böter första gången och med körförbud (+ böter) andra gången under upprepningstiden. Kod 402 bestraffas med böter både första och andra gången under upprepningstiden. Det är först den tredje gången som körförbud ådöms.

Upprepningstiden är olika lång för körsvennerna beroende på hur många lopp de kört föregående kalenderår.

Antal lopp / Upprepningstid / Körförbudstid

0-30 / 6 veckor /21 dagar
31-100 / 4/ 14
101-200 / 2 / 7
201-400 / 1 / 5
401- / 1 / 3

STC har beslutat att - beträffande kod 401 och 402 - fördubbla upprepningstiden, vilket som exempel innebär att en körsven som kört mer än 400 lopp föregående kalenderår och bestraffas för brott mot kod 401 därefter måste köra i två veckor utan bestraffning för att undgå körförbud, mot en vecka i nuläget.

STC har också beslutat om en skärpning av bestraffningarna även för kod 402, så att dessa förseelser jämställs med kod 401, dvs. böter första gången och körförbud andra gången under upprepningstiden.

Förutom föreslagna förändringar i påföljdsmallen beslutade STC att ge direktiv till måldomarnämnderna att grova förseelser, t.ex. drivning av hästar som är långt ner i resultatlistan eller drivning som är markant över gränsen för vad som är tillåtet, skall bestraffas hårdare än i nuläget
"Web""

Tillbaka