2009-12-22  12:16
STC om domen mot Åke Svanstedt och övriga
STOCKHOLM
Idag, tisdag den 22 december 2009, har Skaraborgs tingsrätt meddelat dom i målet mot travtränarna Åke Svanstedt, Glenn H Persson och Carl-Johan Jepson. Tingsrätten dömer Åke Svanstedt för anstiftan av brott mot djurskyddslagen. Glenn H Persson döms för olaga hot och medhjälp till brott mot djurskyddslagen och Carl-Johan Jepson för brott mot djurskyddslagen.

Åke Svanstedt fälldes idag i tingrätten

Åke Svanstedt, Glenn H Persson och Carl-Johan Jepson är som licensierade tränare hos STC underställda Tävlingsreglemente för Svensk Travsport. Med anledning av de fällande domarna vill STC göra följande kommentar:

Svensk travsport bygger på tre grundpelare: ett starkt djurskydd där djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen aldrig är acceptabla, att tävlingarna sker på lika villkor och på spelsäkerhet. Därför förbjuder STC all medicinering och en rad alternativa behandlingsmetoder i samband med tävling och träning. I travsportens värdegrund sätts hästen i centrum och det innebär ett förhållningssätt präglat av kunskap, kärlek och respekt.

- Mot bakgrund att travsporten sätter djurskyddet främst har STC välkomnat att anklagelserna om användning av så kallad grisfösare eller elpåfösare har prövats i tingsrätten. Vi ser självklart allvarligt på om domarna mot Åke Svanstedt och hans medhjälpare står fast, säger STC:s generalsekreterare Ulf Hörnberg.

- Nu har tränarna och åklagaren tre veckor på sig att överklaga till hovrätten och STC kommer självklart att följa rättsordningen och avvakta till dess domarna är fastställda. Därefter gör vi en bedömning om STC skall väcka talan mot Åke Svanstedt, Glenn H Persson och Carl-Johan Jepson i travets domstol Ansvarsnämnden, säger Hörnberg.

Frågan som i sådant fall skall prövas av Ansvarsnämnden är om, och på vilket sätt, brott mot 44 § i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport (se utdrag ur paragrafen nedan) förekommit. Eventuella straff som kan komma ifråga är allt ifrån 10 000 kronor i böter till licensindragning och tillträdesförbud.

44 §
På häst, som avses starta i tävling eller tränas på sätt som är att jämställa med tävling, får inte vidtagas särskilda behandlingar eller särskilda åtgärder som vid tävlingen eller träningen kan medföra en positiv eller negativ förändring av hästs aktuella prestationsförmåga eller temperament, såsom t.ex. alternativa behandlingmetoder, akupunktur, TNS, laser, blistring och elektricitet.Tillbaka