2010-04-27   23:42
Hela Solvallas styrelse avgick
STOCKHOLM
Ikväll höll Stockholms Travsällskap årsmöte på Solvalla och stämman inleddes med att hela styrelsen ställde sina platser till förfogande. Tidigare under dagen hade ordförande Christer Brandberg avgått på egen begäran. Därmed står Stockholms Travsällskap helt utan styrelse.


Solvalla står utan styrelse. Ikväll ställde hela styrelsen i Stockholms Travsällskap sina platser till förfogande och fram till det reella årsmötet den 14 juni sköts Solvalla av nuvarande travbanechef Tore Fyrand.
Vice ordförande Per-Olov Karlsson öppnade mötet och lämnade därefter över mikrofonen till Stockholms Travsällskaps styrelseledamot Kristina Widborg-Ahlstrand. Hon läste upp tre punkter som styrelsen diskuterat och beslutat vid ett möte tidigare under dagen:

1) den avgående styrelsen beslutade om att ge den nuvarande verkställande ledningen för Solvalla uppdrag att anlita erforderlig juridisk expertis för att göra en saklig utredning om eventuella misstankar om brott inför en polisanmälan.

2) Innan vi i styrelsen är beredda på att skriva på årsredovisningen för 2009 vill vi ha en grundlig genomgång av Ernst & Young.

3) Hela styrelsen ställer sina platser till förfogande.

Efter en kort diskussion beslutade årsmötet att utöka granskningen av Solvallas affärer, vilket betyder att till tidigare åren 2006, 2007 och 2008 läggs även 2009 till. Även här kommer granskningen skötas av KPMG.

Årsmötet bordlades, men innan valdes en helt ny valberedning med röstsiffrorna 32-28. Björn Medelberg valdes till ordförande och i valberedningen ingår också kvartetten Stefan Holmgren, Barry Karlsson, Magnus Dager och Leif Sillér.

Polisanmälan enda utvägen

KPMG:s granskningsrapport stod i centrum och en överväldigande majoritet av de 76 medlemmar i Stockholms Travsällskap som fanns på plats i Nordin-salen ansåg att en polisutredning var att föredra.

- KPMG:s utredning är ett solklart underlag för en polisanmälan. Det är bara att lämna in papperna till Ekobrottsmyndigheten så drar de igång. Misstankar finns ju om skattebrott, bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman. Vi måste få slut på epoken Lundborg, sade Klas Karnegärd.

Björn Damm fyllde i:

- Självklart ska EBM (Ekobrottsmyndigheten, reds. anm.) utreda det här. Vi kan inte själva göra ytterligare utredningsarbeten för att klargöra eventuella misstankar som framkommit i granskningsrapporten utan kompletterande bevis måste tas in bland annat från leverantörernas bokföring. Sådant klarar bara en polisiär myndighet av. Låt dem som ska göra utredningen sköta detta, alltså lämna över den till EBM.

Även Solvallas tidigare ordförande Klas Thorén var inne på samma linje:

- Jag har läst igenom rapporten och det finns klara indikationer på att saker ligger i närheten av brottslighet i något avseende.

Bingo för Lundborg

Vice ordförande Per-Olov Karlsson fick frågan om vd Stefan Lundborg sade upp sig själv eller blev uppsagd av Stockholms Travsällskap. Frågan var intressant eftersom det i Lundborgs kontrakt stod att vid egen uppsägning skulle fyra månaders lön från Stockholms Travsällskap utgå - om han skulle bli uppsagd så skulle han erhålla en årslön.

- Styrelsen sade upp Stefan Lundborg. Han sade inte upp sig själv, förklarade Per-Olov Karlsson.

Björn Damm efterlyste ett styrelseprotokoll från det möte när det beslutades om uppsägningen av vd Stefan Lundborg.

- Något sådant protokoll finns inte, deklarerade styrelsemedlemmen Jan Jönsson, som också förklarade att styrelsen inte tagit något beslut om att säga upp Stefan Lundborg.

Per-Olov Karlsson blev honom svaret skyldig?

För Stefan Lundborg blev det bingo. Istället för fyra månadslöner kunde han kvittera ut lön för tolv månader från Stockholms Travsällskap.

Årsbokslut klart nästa vecka

Bokslutet för 2009 har ännu inte sänts ut till medlemmarna i Stockholms Travsällskap. Solvallas nuvarande travbanechef Tore Fyrand hoppas kunna leverera det i slutet av nästa vecka.

Anledningen till fördröjningen av bokslutet för 2009 är att vissa saker "rättats" till i efterhand - under 2010.

- Vi kan konstatera att det återbetalats ett belopp till Solvalla under senare tid när det gäller ersättningen till vd. Både skatt och moms är uppbokat och enligt Tom Björklund (revisor Ernst & Young, reds. anm.) är det så att man hade en fodran på 2,2 miljoner som man bett att få av Stefan Lundborg, berättade KPMG:s revisor Stefan Holmström.

Stefan Lundborg har betalt fodran på 2,2 miljoner.

Fotnot: varken ordförande Christer Brandberg eller vd Stefan Lundborg fanns på plats på årsmötet
Av Claes Freidenvall

Tillbaka