2010-09-30   11:54
Svensk Travsport kommenterar utslag i Hovrätten
STOCKHOLM
I dag klockan 11.00 föll domen mot travtränaren Åke Svanstedt och hans medhjälpare Glenn H Persson och Carl Johan Jepson - en enhällig hovrätt friade de åtalade på alla punkter

Bakgrunden är att tingsrätten i december 2009 fällde Åke Svanstedt för anstiftan av brott mot djurskyddslagen. Glenn H Persson dömdes för olaga hot och medhjälp till brott mot djurskyddslagen och Carl Johan Jepson för brott mot djurskyddslagen. Domen överklagades av tränarna såväl som åklagaren, men Hovrätten har nu ändrat tingsrättens beslut och friar de tre åtalade på samtliga punkter.

I travsportens värdegrund sätts hästen i centrum och det innebär ett förhållningssätt präglat av kunskap, kärlek och respekt. Därför är ett starkt djurskydd centralt och djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen är aldrig acceptabla.

- Svensk Travsport har därför välkomnat att anklagelserna om användning av så kallad grisfösare eller elpåfösare har prövats i hovrätten. Vi ska nu studera domen mycket noggrant och i nuläget kan jag inte utesluta att vi, inom ramen för sportens rättsorgan, kommer att vidta åtgärder mot de eventuella travsportsliga regelöverträdelser som ändock kan ha genomförts, säger Svensk Travsports generalsekreterare Ulf Hörnberg i en kommentar till Hovrättens utslag.

Fakta travsportens rättssystem

Travsportens domstolar är självständiga. Ansvarsnämnden är första instans i travsportens rättssystem. Den besår av lagfarna, förtroendevalda och kunniga i veterinärmedicin. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till Överdomstolen.