2011-11-01   15:31
"Bernie" satsar i Kanada
STOCKHOLM
Travtr�naren Bj�rn Nor�n har l�mnat USA f�r Kanada.
- Ekonomin k�nns lite ur balans i USA. H�r uppe k�nns det mer stabilt, s�ger "Bernie" som 35-�ringen kallas inom travkretsar.

Bj�rn Nor�n har l�mnat USA f�r Kanada.


Bj�rn Nor�ns nya stall p� Classy Lane Farm.
I 15 �r har den f�rre Axevallakillen bott i New Jersey, USA. F�rst som h�stsk�tare och f�rsteman hos Jimmy Takter och sedan tre �r tillbaka har han haft en egen tr�ningsr�relse.
Men nu v�ljer 35-�ringen att flytta norrut.
Ny adress f�r stallet �r Classy Lane Farm medan nya huset hyrs i staden Guleph, cirka 45 minuter v�ster om Toronto.
- Jag k�nde att jag ville prova p� det h�r innan alla andra g�r det. Att ligga steget f�re. Travet i USA k�nns ganska skakig samtidigt som det k�nns mer stabilt h�r uppe i Kanada, s�ger Bj�rn Nor�n och forts�tter:
- M�ls�ttningen �r att bli b�st. Att k�ra in s� mycket pengar som m�jligt, men �ven att man ska m� bra. Precis som i USA �r det h�rt arbete som g�ller.
�ven det sociala livet runt omkring travet �r n�got som den nyblivne pappan funderat en hel del p�.
- Levnadsstandarden �r h�gre, det �r ett b�ttre skolsystem och socialt skyddsn�t �verhuvudtaget i Kanada. Det �r s�dant som �r viktigt sedan vi fick Vanessa f�r ett halv�r sedan.

Gott om t�vlingsm�jligheter
De sportsliga m�jligheterna i Kanada �r enligt Bj�rn Nor�n mycket bra.
- Ja, de har ett b�ttre stakesprogram, en serie med insatslopp, och det finns lopp �ret runt. Det �r billigare f�r h�st�garna och �ven mycket pengar att k�ra om. Samtidigt k�nns det som att det �r lite enklare konkurrens h�r uppe. En stor skillnad �r att h�starna inte beh�ver g� s� fort i b�rjan av sin karri�r som p� Meadowlands.
- Det finns �tta banor h�r runt omkring inom 2,5 timmar. G�rden d�r jag har mina h�star ligger bara 20 minuter fr�n storbanan Mohawk.

Tolv h�star i stallet
I stallet finns i dag tolv h�star. Sju �r ett�ringar, varav en passg�ngare, tre tv��ringar och ett par �ldre starth�star.
- Jag har bland annat en tv��ring, Victim of Changes, som jag �ger ihop med Anders Str�m, och som jag tror en hel del p�. Sedan hoppas jag �ven kunna k�pa in ytterligare h�star p� auktionerna i Harrisburg som snart drar ig�ng.
- I Kanada har de �ven ett system som g�r att svenska snabbloppare skulle kunna lyckas h�r. Man g�r upp och ner i klass efter h�starnas sex senaste prestationer och det g�r att man hela tiden kan tj�na pengar. Det skulle vara roligt om n�gon �r intresserad att testa, s�ger Bj�rn Nor�n.