2011-11-21   20:48
Ny travbana istället för galopp på Jägersro
STOCKHOLM
Ingen galopp.
Istället en ny travbana över 1400 meter.
Det kan bli verklighet efter ett beslut på Skånska Travsällskapets stämma på måndagskvällen.
Enligt ett pressutskick signerat Kerstin Peterson-Brodda, ordförande i Skånska Travsällskapet, kan galoppen på Jägersro snart vara ett minne.
"Skånska Travsällskapets stämma har den 21 november 2022 beslutat sig för att acceptera Skånska Fältrittklubbens uppsägning av Jägersro trav & galopp-avtalet per den 30 september 2012. Stämman beslöt också att ge styrelsen i Skånska Travsällskapet i uppdrag att utreda de ekonomiska och tekniska konsekvenserna vid anläggandet av en 1 400 m travbana.
För finansiering av projektet bör övervägas kommersialisering av markområden som styrelsen finner lämpliga i en omfattning som krävs för genomförandet."
Medlemmarna på stämman var mer eller mindre eniga och därmed talar mycket för att samarbetet mellan trav och galopp på Jägersro, som inleddes 1907, försvinner.
- Ett historiskt beslut, säger Kerstin Peterson-Brodda och travtränaren Lutfi Kolgjini.
Nästa möte i ärendet är satt tills 15 februari 2012.
Lars-Ove Pettersson

Tillbaka