2011-12-02   16:14
Nils Enqvist döms till åtta års avstängning
STOCKHOLM
I dag, fredag den 2 december 2011, har Ansvarsnämnden meddelat dom i målet mot amatörtränaren Nils Enqvist. Ansvarsnämnden dömer Nils Enqvist till förlust av tränarlicens, totalt tillträdesförbud och förbud att tas upp i hästägarregistret för en period om åtta år.

 
Nils Enqvist döms för att avsiktligt och systematiskt ha dopat tre hästar med stanozolol, som är en anabol steroid, och en häst med den smärtstillande substansen metokarbamol. Han har vidare brutit mot reglementet genom att ha förvarat otillåtna läkemedel, utfört injektioner och för att inte ha fört behandlingsjournaler.

– En tydlig dom där Ansvarsnämnden funnit att det inte finns någon tvekan om att Nils Enqvist avsiktligt och vid flera tillfällen dopat hästar med anabola steroider för att påverka hästarnas prestationsförmåga. För travsporten är det självklart att en sådan person ska ha ett mycket strängt straff. Vi bygger vår sport på ett starkt djurskydd för våra hästar och att tävla på lika villkor, säger Svensk Travsports generalsekreterare Ulf Hörnberg.

Ansvarsnämnden var inte enig i sitt beslut. Tre ledamöter anmälde skiljaktig mening beträffande längden på straffet. De menar att med hänsyn till djurskyddsaspekten och till den skada för travsportens anseende som Nils Enqvist agerande inneburit, att straffet borde vara livstids avstängning.

– Även om åtta år är ett mycket kännbart straff är vi förvånade att domen inte blev livstid, som vi också yrkat på. Flera hästar har utsatts för systematisk dopning med kriminella substanser som anabola steroider och det är fullständigt oacceptabelt. Spontant tycker jag inte att en sådan person har någon plats i travsporten. Vi ska under de närmaste veckorna noggrant analysera ansvarsnämndens beslut och sedan avgöra om vi ska överklaga till Överdomstolen, säger Ulf Hörnberg.

Fyra positiva dopningsprov

Det var i samband med att Svensk Travsport gjorde ett oanmält besök i Nils Enqvists stall den 2 maj 2011 som tre hästar lämnade positiva dopningsprov.

För hästarna Freedom Viking och Thunderstormviking visade analysen på förekomst av stanozolol och analysen av Diamond Vikings prov innehöll den smärtstillande substansen metokarbamol. I samband med besöket påträffades sprutor och kanyler i soporna i Nils Enqvists stall. Innehållsrester i dessa har analyserats och fyra fall visar på innehåll av stanozolol.

Efter de tre positiva fallen testades samtliga hästar på Nils Enqvists träningslista och ytterligare en häst, Simsalabim, lämnade ett positivt dopningsprov avseende stanozolol.

Hästarna Thunderstormviking, Freedom Viking och Simsalabim döms vidare till startförbud i två år från det att de lämnat negativa prover avseende stanozolol.

Ansvarsnämndens beslut finns i sin helhet i bilagan i rutan till höger. Domen kan överklagas till Överdomstolen.

Fakta

Ansvarsnämnden
Svensk Travsports prövar samtliga positiva dopningsprov i Ansvarsnämnden. Ansvarsnämnden består av sex ledamöter. Ordförande samt en ledamot ska vara jurister. Dessutom ska ingå två förtroendevalda från travsporten och en från galoppen samt en person representerande veterinärmedicinsk sakkunskap. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till överdomstolen.

Överdomstolen är högsta instans och består av fem ledamöter. Ordförande och en ledamot ska vara jurister. Överdomstolens beslut kan inte överklagas.

Stanozolol
Är en syntetisk anabol steroid som liknar det maskulina könshormonet testosteron. Stanozolol används illegalt för att förbättra muskeltillväxten, öka den röda blodkroppsproduktionen, öka tätheten i skelettet samt öka aptiten. Stanozolol är en dopningssubstans som används i prestationsförbättrande syfte och som saknar medicinskt användningsområde. Innehav och användning till människor eller djur är förbjudet.

Metokarbamol
Är en muskelavslappnande substans som används för att reducera muskelsmärtor. Den muskelavslappnande effekten uppnås genom påverkan direkt på centrala nervsystemet. Substansen ingår inte i något i Sverige registrerat läkemedel.


Travsport i världsklass – tillgänglig för alla
Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. För oss står hästen i centrum och vi värnar om våra hästar med kunskap, kärlek och respekt. Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför våra viktigaste uppdrag.

Pressmeddelande från Svensk Travsport

 Tillbaka