2012-04-14  
Kari Lähdekorpi slutar träna hästar
STOCKHOLM
Travtränaren Kari Lähdekorpi slutar.
Halmstadkollegan Stefan Persson tar över stallets hästar.
- Luften har gått ur mig, säger Lähdekorpi.

 
Kari Lähdekorpi har skördat enorma framgångar som travtränare och har i dagsläget över 100 hästar i träning. Men nu kliver han åt sidan.
- Beslutet har inte kommit över en natt utan det är många faktorer som har spelat in. De senaste tre åren har jag i princip inte fått in några hästar i träning. Jag har haft mycket hästar men de flesta har varit mina egna. Det är ingen dans på rosor att vara tränare i det här landet. Jag klagar inte på prispengar. Folk ska inte tro att det är frågan om det. Jag har aldrig klagat på prispengarna och det gör jag inte nu heller. Men jag har blivit knäckt om man säger så, säger Lähdekorpi och fortsätter:
- Som travtränare är du missnöjd 320 dagar om året. Speciellt jag som tagit arbetet på fullaste allvar och inte varit nöjd när jag inte har fått de framgångar som jag har velat. Ska livet vara så här livet ut har jag tänkt? Jag vill ha någon ändring och hoppas att jag kan vakna en morgon och tycka att livet är rolig och bra igen.
Lähdekorpi, vars hästar de senaste åren har sprungit in mellan 20 och 30 miljoner kronor, kommer ha kvar sin tränarlicens men senast 1 juli ska Stefan Persson ha flyttat sina hästar till Lähdekorpis gård och tagit över som ansvarig tränare för Lähdekorpis hästar.
- Men jag ska vara hästägare. Jag ska ha 50 egna hästar i träning hos Stefan Persson och jag hoppas att mina hästägare stannar kvar hos Stefan. Det finns alternativ till att alla hästar ska gå i träning hos Åke Svanstedt, Per Lennartsson och Timo Nurmos. Stefan vill uppåt och jag är en fallande stjärna. Jag får ge plats åt de yngre, säger Lähdekorpi, som emellertid inte är främmande för att han kommer att träna hästar igen.
- Alla vet att jag går med vinden. Jag kanske har 200 hästar i träning om två år. Men jag tror på Stefan och det har visat sig att det går bra att träna hästar på gården som jag har.
Ola Johansson

Tillbaka