2013-06-11  
Positivt A-prov av Panne De Moteur
STOCKHOLM
Travh�sten Panne De Moteur l�mnade ett positivt A-prov efter att ha slutat oplacerad i ett Elitloppsf�rs�k.

 
Panne De Moteur, som tr�nas av Stefan Hultman p� Solvalla, slutade oplacerad i det andra Elitloppsf�rs�ket p� Solvalla den 26 maj i �r. Efter loppet togs ett dopningsprov och analysen av A-provet visar p� f�rekomst av substansen trimetoprim. B-provet ska nu analyseras och Svensk Travsport har inlett en utredning. Panne De Moteur har startf�rbud tills han har l�mnat ett negativt dopningsprov.

Fakta om trimetoprim
Trimetoprim �r ett antibakteriellt medel som anv�nds vid infektionstillst�nd hos bland annat h�st. I de svenska l�kemedel f�r h�st, d�r substansen finns, f�rekommer den alltid i kombination med en sulfasubstans f�r att bredda preparatets antibakteriella effekt. Substansen finns i ett flertal produkter avsedda f�r h�st. Karenstiden vid normal dosering �r 96 timmar.

L�s mer om dopningsprover H�R

Information fr�n Svensk Travsport

Tillbaka