2022-12-11
11 varmblodiga hingstar avkommebedömda
STOCKHOLM
28 november hölls avkommebedömning för varmblodiga hingstar.
11 stycken bedömdes och högst omdömen fick de amerikanska hingstarna Cantab Hall och Conway Hall och de franska hingstarna Love You och Orlando Vici som alla fick värdeomdöme A.

Cantab Hall


Conway Hall
A- mycket god förärvning

Cantab Hall
Conway Hall
Love You
Orlando Vici

AB- god förärvning

Angus Hall
Broadway Hall
Express It
Kadabra

B- godtagbar förärvning

Mr Pine Chip

C- hingstens förärvning uppnår inte rasens medeltal

Clipper Mack
Muscle Memory