2014-02-14  
Mycket amerikanskt i Elitloppet
STOCKHOLM
Solvalla satsar i �r extra h�rt p� att locka nordamerikanska h�star till elitloppshelgen.
- I �r s�tter vi streck under Solvallas I-n-t-e-r-n-a-t-i-o-n-e-l-l-a Elitlopp, s�ger Tore Fyrand, sportchef p� Solvalla.

Market Share


Maven
Elitloppshelgen brukar varje �r locka ett knippe internationella ekipage. I �r ska de ekipagen bli fler. Arbetet med att attrahera utl�ndska g�ster �r i full g�ng och Solvalla l�gger, genom travpromotor Klaus Koch, mycket krut p� andra sidan Atlanten.
- Vi har varit mycket tidigare ute den h�r g�ngen. Klaus Kock var d�r borta redan i h�stas och tog kontakt med aktuella h�star och han reser till USA igen i slutet av m�naden f�r att ta ny kontakt och se hur allt ligger till, s�ger Tore Fyrand.
Det �r inte bara de absoluta topph�starna som �r intressanta f�r Solvalla utan hela elitloppshelgen ska ges en mer internationell pr�gel j�mf�rt med tidigare �r.
- Vi vill ha fler nordamerikanske h�star till helgen, inte bara till Elitloppet. Det skulle till exempel vara sp�nnande att ha en amerikanare i Harper Hanovers. Och t�nk er s�ndag f�rmiddag och en kuskmatch med tv� eller tre j�nkare, tv� eller tre kuskar fr�n Frankrike, italienare...
Det �r 100 dagar kvar till Elitloppet och �n s� l�nge �r inga h�star klara f�r start p� Solvalla. Men tv� nordamerikanska toppnamn �r p� tapeten.
- Market Share �r v�ldigt aktuellt. Maven ocks�. De tv� �r mest aktuella. Och s� har v�r k�re v�n Jimmy Takter ett par sp�nnande h�star och s� finns det h�star i Kanada, s�ger Fyrand.
Kanal75

Tillbaka