2023-03-15
Resultat från söndagens avelsvärdering
STOCKHOLM
Under söndagen har årets första avelsvärdering för varmblodiga hingstar hållits i Eskilstuna. Dagens högsta poäng fick Nuncio (t.v.) och Yarrah Boko (t.h.), som båda fick 82 poäng. Här är samtliga poäng som delades ut av avelsvärderingsnämnden.

Högt skattat avelsvärde

Namn Poäng
Federal Flex  78
Friction  72
Luckycharm Hanover 73
Nuncio 82
Rolling Stones 77
Smilin Eli 78
Yarrah Boko 82

Medelmåttigt skattat avelsvärde

 

Namn Poäng
Mellby Viking  61 
Octopus  64 

Lågt skattat avelsvärde

Namn Poäng
Victory Hill   42 

 

Poängskalan: 100-86 poäng = Mycket högt skattat avelsvärde, 85-71 poäng = Högt skattat avelsvärde, 70-56 poäng = Medelmåttigt skattat avelsvärde, 55-41 poäng = Lågt skattat avelsvärde, 40-0 poäng = Mycket lågt skattat avelsvärde.

Avelsvärderingen av Aga Khan Boko avbröts under dagen. Ytterligare elva hingstar kommer under morgondagen att visas för avelsvärderingsnämnden och tio hingstar som är uppstallade utomlands ska bedömas.