2022-09-08
Ändring av reglementet avseende barfotakörning
STOCKHOLM
I fredags gav Svensk Travsports styrelse generalsekreteraren Johan Lindberg uppdraget att på försök genomföra ett generellt barfotaförbud i tävling för alla hästar under perioden december 2015-februari 2016 och ett förbud mot att tävla barfota för alla tvååringar. Detta genom ett förslag från Svensk Travsports samverkansgrupp för hästvälfärd (SHF). SHF innefattar representanter från basorganisationerna TR, BTR, Sleipner och RST.

 

I fredags gav Svensk Travsports styrelse generalsekreteraren Johan Lindberg uppdraget att på försök genomföra ett generellt barfotaförbud i tävling för alla hästar under perioden december 2015-februari 2016 och ett förbud mot att tävla barfota för alla tvååringar. Detta genom ett förslag från Svensk Travsports samverkansgrupp för hästvälfärd (SHF). SHF innefattar representanter från basorganisationerna TR, BTR, Sleipner och RST.

– Vi i Travtränarnas Riksförbund (TR) har varit med under hela beslutsprocessen och behandlat denna fråga i vår styrelse. Jag vill poängtera att vi egentligen är emot allt som heter förbud, men som det var i vintras var inte bra för någon och vi i TR har ställt oss bakom detta beslut från Svensk Travsport, säger Jan Halberg, ordförande i TR.

En ny definition av beslag införs för tävling och skoinformation riktad till spelare. Det kommer att införas en ändring i reglementet från och med den 1 december 2022 och Svensk Travsports definition av beslag kommer att ändras enligt följande: Ett beslag ska skydda hela bärranden och kan utgöras av exempelvis hästsko eller hovplast. Om beslaget, exempelvis skyddar bärranden genom att höja hela hoven från underlaget räknas det som ett tillräckligt skydd. Exempel på beslag som höjer hela hoven är päronsko och tåöppen sko.

En relativt stor skillnad från dagens reglemente är att tåsko inte kommer att räknas som ett beslag som höjer hela hoven, men en tåsko kan dock kompletteras med exempelvis hovplast på bärrandens bakre delar. En annan skillnad som kommer att genomföras är att plastade hovar, som tidigare räknats och anmälts som barfota, kommer att räknas som skor.

Observera att plasten ska finns kvar vid kontroll enligt nedan efter loppet:
"Att beslaget skyddar hoven ska kunna kontrolleras även efter loppet. Samtliga vinnare ska kontrolleras i vinnarcirkeln. Om beslaget vid kontroll inte skyddar bärranden på båda fram och/eller båda bakhovarna ska böter utdelas. Vid upprepade förseelser ska tränaren anmälas till disciplinnämnden."

Man kommer att kontrollera samtliga vinnande hästar efter loppet och det kommer även att genomföras stickprovskontroller bland övriga hästar före och efter loppet. Om det upptäcks före loppet att en häst inte har godkända beslag på samtliga hovar får den ej starta. Om en häst saknar beslag på någon eller några hovar efter loppet beslutar måldomarnämnden om hästen ska betraktas som om den ej varit startberättigad. Beslutas det att hästen ej varit startberättigad ska hästen fråndömas eventuellt vunnet pris, vilket dock inte inverkar på totoresultatet.

Föreslagen bestraffningsnivå vid enstaka brott är 5 000 kronor i böter för tränaren och vid upprepat brott anmälan till disciplinnämnden.

”Förra vinterns beslut var inte bra”

– Förra vinterns dag-för-dag-beslut var inte bra. Det tyckte egentligen ingen. Vare sig hästägare, tränare eller spelare. Nu, när det finns ett brett stöd för det hela, så inför vi på försök under den här vintern ett barfotaförbud. Då vet alla vad som gäller och det är lika för alla. Många hästar mår bättre av att tävla barfota när underlaget är bra, men vintertid ökar hovslitaget, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

I Frankrike gäller barfotaförbud för både två- och treåringar, var det aktuellt att följa efter helt i Sverige?
– När det gäller tvååringar så har de i många fall mjukare hovar än äldre. Vi börjar med tvååringar och fortsätter studera detta noga.

Svensk Travsport fortsätter med sin jämförande studie av hovar på hästar som tävlat barfota respektive med beslag fram till och med den 31 mars 2016. Minst 200 hästar kontrolleras under sommar, höst och vinterförhållanden. Redovisning sker till SHF före den 30 april 2016.

Cecilia Kristoffersson

Tillbaka