2016-08-17  
Halvårsrapport från ATG
STOCKHOLM
Minus på understa raden för det andra kvartalet, men ändå det starkaste första halvåret i ATG:s historia. Hur går det ihop? På onsdagen släppte Hästsportens spelbolag ATG sin halvårsrapport.
 
Aldrig tidigare har ATG haft högre halvårsomsättning i Sverige än 2016.

– Trots konkurrensen från andra spel, framför allt under fotbolls-EM i juni och betydligt färre antal Jackpot, utvecklas vi positivt. Vi gör vårt starkaste halvår i företagets historia, säger Lotta Nilsson Viitala (bilden), ekonomichef på ATG.

Totalt har det omsatts 6,4 miljarder i Sverige på spel på hästar hos ATG. Men ATG har också ökade kostnader; från 619,1 miljoner under första halvåret 2015 till 707,8 miljoner första halvåret 2016. En ökning med 22 procent.

– Det här är enligt den plan och budget vi har lagt. ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. De ökade kostnaderna syftar till att möjliggöra ökning av omsättning på kort och framförallt lång sikt. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att våra nettokostnader fortfarande är lägre, och i många fall betydligt lägre, i jämförelse med våra konkurrenter, säger Lotta Nilsson Viitala.

Bland de investeringar vilka uppges som kostnadskrävande finns V75 Boost, appen ATG Live, IT, personal och lansering av ATG:s produkter i 7-Eleven samt Pressbyrån.

Bruttoomsättningen gällande spel på hästar ökar med 183 miljoner, eller 2,9 procent, medan nettoomsättningen var upp hela 3,3 procent.

Första kvartalet 2016 gick ATG 58,3 miljoner kronor plus, kvartal två gick bolaget 41,2 miljoner minus. Sammantaget innebär det första halvåret 2016 ett plusresultat för ATG (när bolagets kostnader, avsättning av medel till hästsporten och lotteriskatten är betalda) på 17,1 miljoner.

2018 infaller det så kallade ”pokalåret” då ytterligare 300 miljoner ska fördelas till hästsporten.

– Resultatet för det första halvåret 2016 är enligt planen och vi är helt trygga i att uppfylla de krav som ställs på oss gällande ”pokalåret”, säger Lotta Nilsson Viitala.

Internationella avtal med andra spelbolag har varit omdiskuterat. Första halvåret sjönk omsättningen för det internationella spelet från 1,6 miljarder till knappt 1,2 miljarder.

Samtidigt ökar intjäningen på internationellt spel för ATG med två miljoner kronor – från 79 miljoner till 81 miljoner.

– Med de nya avtalen har vi en högre marginal och sundare spelpooler, konstaterar Lotta Nilsson Viitala.

Svensk Travsport och Svensk Galopp äger hästspelbolaget ATG.

– Det är glädjande att svensk travsports alla aktiva erbjuder en produkt som är attraktiv! Självklart är det också viktigt att ATG ligger i fas för de krav vi som ägare ställt gällande pokalåret 2018, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.
 
Ola Lernå

Tillbaka