2016-09-01  
Fallet med den anklagade lärlingen
STOCKHOLM
I ett uppmärksammat fall har en person med lärlingslicens inom travsporten anklagats för att ha begått två typer av brott. Dels brott mot en kollega i det stall lärlingen arbetade, dels brott mot hästar i samma stall. De båda ärendena kommer att behandlas var för sig, och så här hanterar Svensk Travsport fallet.
 
Det första ärendet gäller att lärlingen är misstänkt för flera brott mot en kollega, bland annat misshandel. Dessa brott utreds av polis och åklagare. Travsporten gör ingen egen utredning i detta ärende utan avvaktar samhällets rättsprocess. De aktuella brotten uppges ha skett i travstall. Därmed har ärendet sådan anknytning till travsporten att det kan, om lärlingen befinns vara skyldig, vara orsak till att återkalla lärlingens travlicens. I det fall lärlingen skulle dömas som skyldig i allmän domstol, kommer Svensk Travsports licenskommitté att avgöra om personen har rätt att ha licens inom travsporten. Under tiden som samhällets rättprocess pågår, kommer travsporten inte att vidta några åtgärder mot licensinnehavaren knutna till detta första ärende.

Det andra ärendet gäller att lärlingen är anklagad för att ha behandlat hästar illa i anknytning till det stall lärlingen varit anställd i. I detta ärende har Svensk Travsport inlett en egen undersökning, och kommer att utreda fallet oberoende av samhällets övriga rättprocess. Utredningen förväntas vara klar inom en till två veckor. Om utredningen visar att lärlingen gjort sig skyldig till de djurskyddsbrott som han anklagas för, kommer licenskommittén att avgöra om lärlingen ska tillåtas ha licens inom travsporten. Lärlingen kan i så fall även komma att polisanmälas för brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri.
 
Lena Engström / Svensk Travsport

Tillbaka