2023-01-23
Fabrice Souloy åtalas för avsiktlig dopning
STOCKHOLM
Efter Elitloppshelgen på Solvalla och Grand Prix-helgen i Oslo 2016 konstaterades att flera av den franske travtränaren Fabrice Souloys (bilden) hästar tävlat med kobolt långt över internationellt fastställda gränsvärden.

Svensk Travsport (ST) har nu anmält Souloy till Ansvarsnämnden med förstahandsyrkandet att Souloy brutit mot 44 § Tävlingsreglementet med avsikt att påverka Un Mec d’Heripres prestationsförmåga i Elitloppet 2016.

Det Norske Travselskap (DNT) har samtidigt, till Domskommittén i Norge, anmält Souloy ” for forsettlig overtredelse Dopingreglementets § 2 (1) a), og med en påstand om utelukkelse på livstid dersom han finnes skyldig”.

Avsiktliga, systematiska brott

Både ST och DNT vill i detta sammanhang påtala att det varit fråga om avsiktliga, systematiska brott på högsta elitnivå som dessutom är djurskyddsmässigt förkastliga, då det inte finns någon relevant anledning att injicera tungmetaller i stora mängder i försvarslösa djur. Det är känt att höga koncentrationer av kobolt är skadligt för både människor och djur, men det används ändå för att otillåtet öka kroppens produktion av EPO, i syfte att påverka prestationsförmågan.

ST och DNT trycker särskilt på vikten av trovärdighet för travsporten och de grundpelare som ska genomsyra all verksamhet, nämligen djurskydd, spelsäkerhet och tävlingar på lika villkor.

Fabrice Souloys ombud, advokaten Staffan Uvabeck, har givits tre veckors svarsfrist på ST:s och DNT:s anmälningar.

Pressmeddelande från Svensk Travsport