2022-06-21
Souloy stängs av i ett år av franska travförbundet
STOCKHOLM
I dag har den norska domskommittén meddelat dom i målet mot den franska travtränaren Fabrice Souloy. Den norska domskommittén dömer Souloy till licensindragning och totalt tillträdesförbud i 15 år samt 500 000 kronor i böter.

Domskommittén har funnit Souloy skyldig till avsiktlig dopning med kobolt avseende hästarna Your Highness, Un Mec d'Heripre och Lionel som den 12 maj 2016 slutade etta, trea och sexa i Oslo Grand Prix samt Timone Ek som vann Bjerkebanens Europamatch samma dag. Proverna som har tagits på hästarna visar på förekomst av kobolt långt över internationellt satta gränsvärden i antingen urin och/eller blod.

– Dopning är fullständigt oacceptabelt och personer som sysslar med dopning har ingen plats inom travsporten. Den norska domen på 15 års licensindragning och totalt beträdandeförbud samt böter är ett mycket kännbart straff, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

Domen kan överklagas till DNT:s Appellkomité.

Fabrice Souloy står också åtalad av Svensk Travsport för att avsiktligt ha dopat hästen Un Mec d'Heripre i samband med starten på Solvalla den 29 maj 2016, då hästen slutade trea i Elitloppet. Un Mec d'Heripre lämnade även ett positivt pre-race prov den 28 maj. Proverna som har tagits på hästen visar på förekomst av kobolt långt över internationellt satta gränsvärden i antingen urin och/eller blod. Ansvarsnämnden meddelar dom den 5 juli 2017. Den norska domen gäller även i Sverige redan nu.

Mats Fransson


Tillbaka