Missen som v�cker kritik: �Skandal�st�

 

Redan f�r ett �r sedan fick Svensk Travsport uppgifter om att stj�rnh�sten Propulsion var nervsnittad.

F�rbundet skickade tv� veterin�rer och en dopingpolis till stallet � men de dokument som redan d� hade gett tydliga svar kollades aldrig.

Och nu har Svensk Travsport stoppat f�rbundets s�kerhetschef Steen Morten Johansen, som utreder saken, fr�n att uttala sig.

� Att ett s� stort f�rbund som ST har gjort en s� d�lig uppf�ljning av ett misst�nkt fall �r inget annat �n en skandal, s�ger travtr�naren Lutfi Kolgjini.
 

 

I s�ndags stod Propulsion som segrare av Elitloppet 2020. Tv� dagar senare briserade bomben i trav-Sverige n�r norska Trav og Galopp-Nytt rapporterade att stj�rnh�sten ska ha blivit nervsnittad enligt uppgifter fr�n det kanadensiska travf�rbundet.

De senaste dagarna har facktidningarna Sulkysport och Travronden kommit med flera nya uppgifter, den f�rstn�mnda med ett veterin�rintyg som bevisar att det otill�tna ingreppet d�r nerver skurits bort i h�stens framben, faktiskt �gt rum.

Den senare med detaljer om Svensk Travsports bes�k hos stj�rnh�sten f�r drygt ett �r sedan, d� de hade f�tt tips om uppgifterna och skickade dit tv� veterin�rer och s�kerhetschefen Steen Morten Johansen.

N�r SportExpressen tar kontakt med Sten Morten Johansen, som �r ansvarig f�r utredning och s�kerhet p� f�rbundet, vill han inte svara p� fr�gor, utan s�ger att han stoppas av f�rbundet fr�n att uttala sig i nul�get.

DETTA HAR H�NT
Tisdag
Uppgifter om att stj�rnh�sten Propulsion nervsnittats dyker upp i den norska facktidningen Trav og Galoppnytt. De lutar sig emot att b�de kanadensiska och amerikanska f�rbunden har uppgifterna p� sina hemsidor. Tr�naren Daniel Red�n ber�ttar f�r Travronden att svenska f�rbundet unders�kte Propulsion f�rra sommaren f�r att se om han var nervsnittad, och d� inte hittade n�gonting som tyder p� det.

Onsdag
Den svenska facktidningen Sulkysport presenterar ett veterin�rintyg som bevisar att elitloppsvinnaren Propulsion blev nervsnittad i USA. Svensk Travsports vd Maria Croon ber�ttar i TV4:s V86-s�ndning att Propulsion �l�ggs med startf�rbud och menar p� att eventuellt ansvar ligger p� den som anm�ler h�sten till lopp, allts� tr�naren.

Torsdag
Fr�getecken h�js kring vad som h�nder med de f�l som Propulsion l�mnat, och kommer l�mna den n�rmaste tiden. ST meddelar att oavsett beslut i �rendet kring Propulsion s� kommer f�lens r�tt att t�vla inte p�verkas. ST:s s�kerhetschef bel�ggs med munkavle, n�got Lutfi Kolgjini �r mycket kritisk till.


F�rbjudet i Sverige
�tg�rden som Propulsion misst�nkts ha genomg�tt i USA innan han s�ldes till Sverige �r f�rbjuden p� svensk mark och i stora delar av trav-Europa.

Om en h�st nervsnittats f�r den varken t�vla eller verka i aveln.

� Jag har sagt det tidigare och jag kan s�ga det igen. ST liknar mer och mer en bananrepublik. De har inte sk�tt sitt jobb p� m�nga �r. Det finns m�nga p� ST som �r fantastiskt duktiga m�nniskor, men det �r mycket som inte fungerar d�r. Det �r skenr�tteg�ngar hit och dit.

� Jag kan t�nka mig att de stoppar huvudet i sanden ordentligt nu de som �r ansvariga, s�ger travtr�naren Lutfi Kolgjini.

Att Svensk Travsport inte har uppm�rksammat dokumenten som funnits tillg�ngliga kring Propulsions historik �r Kolgjini skeptisk mot. Samtidigt s�ger han att han inte tror att detta �r n�got som stj�rnh�stens tr�nare Daniel Red�n k�nt till.

� Jag tycker synd om alla inblandade kring h�sten. Fy fan att befinna sig i en s�dan situation.

I en intervju med Travronden ber�ttar Flemming Winberg, legitimerad veterin�r och specialist i h�stens sjukdomar, bland annat om hur man unders�ker en h�st f�r att kontrollera om den blivit nervsnittad. Utifr�n det �r Lutfi Kolgjini inte s�ker p� att veterin�rerna som unders�kt Propulsion k�nt till vad de letade efter.

� De hade inte en susning om vad en nervsnittning inneb�r. Att ett s� stort f�rbund som ST har gjort en s� d�lig uppf�ljning av ett misst�nkt fall �r inget annat �n en skandal.

�Kan inte svara exakt�
Svensk Travsports vd Maria Croon, som �r den person fr�n f�rbundet som uttalar sig om fallet, �r f�rtegen om uppgifterna och h�nvisar till den p�g�ende utredningen.

Exakt n�r var ni p� g�rden f�r att unders�ka Propulsion?

� Det var i juni 2019.

Var kom de h�r ryktena fr�n som gjorde att ni valde att genomf�ra en unders�kning?

� D�r v�ljer jag att inte kommentera. Allt det h�r �r en del av utredningen. Vi g�r en utredning som g�r tillbaka till 2015 d� h�sten importerades hit s� att s�ga. Jag kommenterar inte eftersom att vi �r mitt i utredningen.

Unders�kte ni de dokument d� som kommit fram nu?

� Det kan jag inte kommentera. Sammanfattningsvis s� �r vi i g�ng med att dels utreda situationen kring h�sten i sig och om den har t�vlat p� r�tt premisser eller inte. Sen har jag �ven satt i g�ng en internutredning f�r att titta p� de processerna och rutiner som varit inom f�rbundet. Det finns m�nga fr�gor att st�lla just nu, d�rf�r blir det fel om jag g�r in och kommenterar enstaka saker i det h�r. Jag �r oerh�rt m�n om att vi ska belysa den h�r oerh�rt tr�kiga och komplexa fr�gan s� djupt, �ppet och rakt i alla aspekter.

�Ansvarsf�rfr�gan �r vi l�ngt ifr�n just�
Hon menar ocks� att hon misstolkats efter sina uttalanden V86-s�ndningen under onsdagskv�llen.

� Det jag uttalade mig om i g�r �r att det �r tr�narens ansvar att den h�sten man anm�ler �r i t�vlingsm�ssigt skick och att det inte strider mot reglementet.

� Just i det h�r specifika �rendet beh�ver man belysa alla delar vilket �r en del av utredningen att g�ra nu. Ansvarsf�rfr�gan �r vi l�ngt ifr�n just nu i vad g�ller Propulsion, s�ger hon.

Vad g�ller ST:s s�kerhetschef Sten Morten Johansen inte uttalar sig s�ger Maria Croon:

� Det �r f�r att vi �r mitt i en utredning. Det �r viktigt f�r utredningen att det arbetet f�r p�g�. Det �r oerh�rt mycket rykten och spridning av information och det �r viktigt att vi f�r arbetsro att verifiera allting. Sen n�r vi har jobbat igenom alla fr�gor �r det en helt annan sak. Vi jobbar intensivt med att l�gga all fakta p� bordet, men just nu beh�ver den h�r arbetsgruppen lite arbetsro och vi kommenterar inte, varken jag eller n�gon annan, delar ur utredningen och d� finns det ingen anledning att ha m�nga kontaktytor.