2022-10-29
Elitloppsvinnaren Propulsion är nervsnittad.
STOCKHOLM
Nu kommer resultaten strykas och 26 miljoner kronor fördelas till andra hästägare.

Propulsion segrade i Elitloppet 2020.


– Det står utom tvivel att Propulsion nervsnittades den 27 april 2015. Propulsion har startat 45 gånger, vid 38 olika tävlingstillfällen, i strid mot det svenska reglementet och djurskyddslagen, säger Svensk Travsports vd Maria Croon.

Pressträffen. Följande personer fanns med:

Maria Croon, vd Svensk Travsport
Pehr Jern, extern konsult, ansvarig för granskningen av förbundets hantering av importärendet
Representant avelsvärderingsnämnden, Ulf Hörnberg
Marjaana Alaviuhkola, styrelseordförande Svensk Travsport
Göran Wahlman, förbundsjurist på Svensk Travsport

Ulf Hörnberg:
– Hästen har tävlat utomlands och vi kommer att skicka information om vad vi kommit fram till här. Sedan är det respektive förbunds uppgift att komma fram till beslut i respektive land.

Ulf Hörnberg:
– Avelsvärderingsnämden hade vid värderingen ingen kännedom att hästen var nervsnittad. Beslutet från nämnden är nu att avelsvärderingsnämnden stryker och undanröjer värderingen av avelshingsten Propulsion. Alla betäckningar som gjorts i år kommer att få fulla rättigheter.

Göran Wahlman:
– Enligt tävlingsreglementet har hästen tävlat 45 gånger i Sverige otillåtet. Det medför att vi måste korrigera resultatlistorna i alla de här loppen och återkräva prispengarna från Stall Zet. Det innebär också att de som varit efter Propulsion kommer att flyttas upp ett steg i varje lopp. Det kommer vi att se till att det görs i december i år, då kommer 26 miljoner att flyttas till andra ägare. Svensk Travsport tar ärendet vidare till ansvarsnämnden. Vi har inte funnit några omständigheter som kan styrka att Redén haft uppsåt att bryta mot tävlingsreglementet.

Maria Croon:
– Nervsnittning är en förbjuden åtgärd och det strider mot den svenska travsportens reglemente och det strider också mot djurskyddslagen. USA har ett annat regelverk där det är tillåtet. Utredningen visar att det står utom rimligt tvivel att Propulsion nervsnittades 2015. Det innebär att Propulsion tävlat 45 gånger i strid mot travsportens reglemente och i strid mot djurskyddslagen.

Maria Croon:
– Dagarna efter Elitloppet där Propulsion vann kom det fram uppgifter att hästen varit nervsnittad. Att hästen blivit nervsnittad innan han importerades till Sverige. Svensk Travsport startade per omgående en utredning. Idag har ST kommit så långt att man är beredd att lämna över utredningen i sin helhet till ansvarsnämnden.

Pehr Jern om undersökningen som gjordes 2019:
– 22 juni 2019 vid tävlingar i Rättvik kontaktades Daniel Redén av dåvarande utredningschef och de kom överens om att hästen skulle undersökas. Vid själva utredningen använde utredningschefen en veterinär knuten till stallet och hästen uppvisade känsel. Undersökningen som gjordes av Propulsion 2019 var mycket bristfällig. Någon kontroll hos USTA gjordes inte. Undersökningen säkerställdes inte eftersom någon oberoende veterinär inte användes.

Maria Croon:
– Trots att jag bara varit här i drygt ett år kan jag säga att det här är en av de mest allvarliga händelserna den svenska travsporten varit med om. Den situation vi nu har att hantera är oerhört tråkig för alla parter och travsporten i stort. Idag presenterar vi var vi står just nu och vad som händer härnäst, säger Maria Croon.

Pehr Jern:
– Exportcertifikaten och registreringscertifikaten visar uppgifter om att Propulsion är nervsnittad. Ett inskannat dokument har sedan september 2015 funnits i Svensk Travsports sportsystem.


”Förbjudet att tävla”
– Alla dokument från det amerikanska förbundet visade på att Propulsion var nervsnittad, vid importen till Sverige, säger den externa utredaren Per Jern på Svensk Travsports presskonferens.

– Det är förbjudet att tävla med en nervsnittad häst i Sverige. Det står utom rimligt tvivel att Propulsion nervsnittades den 27 april 2015, säger Svensk Travsports vd Maria Croon.

Informationen om nervsnittningen har förbundet haft sedan 2015. Veterinär har undersökt Propulsion och har hittat ärr som kan härledas till det ingrepp som gjordes i USA 2015.

”Kommer återkräva prispengar”
Nu kommer Propulsions resultat i Sverige att strykas.

– Propulsion har startat 45 gånger, vid 38 olika tävlingstillfällen, i strid mot det svenska reglementet och djurskyddslagen. I dessa starter har han tjänat 26,3 miljoner kronor, säger Maria Croon.

Förbundsjuristen Göran Wahlman:

– Vi måste korrigera resultatlistorna i de här loppen, och återkräva prispengarna av Stall Zet i de här loppen. ST behåller inga pengar utan dessa betalas ut till hästägare. Det kommer att ske under december månads fakturering. 26 miljoner kommer att fördelas på andra hästägare.

Någon dom mot Daniel Redén presenteras inte, utan lämnas över till ansvarsnämnden.

– Inom någon månad kommer domen mot Daniel Redén, enligt förbundsjuristen Göran Wahlman.

Daniel Redén kommer få tävla vidare precis som tidigare.