2007-10-19   17:28
Global Glide till Danmark
STOCKHOLM
Inf�r bet�ckningss�songen 2008 har dansk travsport f�tt ett sp�nnande tillskott i avelshingsten Global Glide.
 
Uppf�darf�reningen i Danmark meddelar att man s�krat tj�nsterna f�r Global Glide (e. Yankee Glide-Wishes Fulfilled) den kommande avelss�ongen.

Global Glide t�vlande uteslutande i h�rd konkurrebns under sina tv� s�songer och vann sju lopp p� 32 starter. Rekordet lyder p� 1.09,7.

I kraft av sina prestationer i USA och sin h�rst�mning �r Global Glide fullv�rdigt godk�nd enligt det gamla avelssystemet i Sverige. Han hade 130 ston inbokade f�reg�ende s�song, men �drog sig en infektion som inneb�r att avelss�songen n�rmast blev �delagd. Sammanlagt bet�cktes 36 ston.

Global Glide har anl�nt till Hovhedeg�rd Hestecenter, d�r han ska st� uppstallad under bet�ckningss�songen 2008. Uppf�darf�reningen ska nu se till att hingsten blir grundligt unders�kt och inom en snar framtid fastst�lla antalet ston som f�r bet�ckas.

Tillbaka