2007-10-17   11:23
Passionate Kemp till Stig H
STOCKHOLM
Finlands b�sta travare, Passionate Kemp, �r p� v�g fr�n Italien till Norden och hennes nye tr�nare blir Stig H Johansson.

Passionate Kemp, p� bilden med Jorma Kontio i sulkyn, har l�mnat Finland f�r Sverige och finns fr�n och med onsdagen i Stig H Johanssons v�rd. Foto: Lars Jakobsson.
- Passionate Kemps tidigare tr�nare Markku Nieminen har under onsdagsf�rmiddagen p� sin hemsida g�tt ut med information om att hans mest k�nda adept, Passionate Kemp, �r p� v�g att flyttas till Stig H Johansson.

Den sm�tt sensationella nyheten bekr�ftas b�de av Stig H och hans f�rsteman Reijo Liljendahl:

- Passionate Kemp kommer med transport fr�n Italien till Stora Alby i dag p� eftermiddagen.

6-�riga Passionate Kemp (Lindy Lane - Sonata Lobell) r�knas i dag som ett av Europas b�sta travston. Hon har hittills travat in 1 445 678 euro eller 13 102 613 kronor. Hon �gs av Talli Hietsut, stallpesudonym f�r familjen Hietakangas i Sein�joki i finska �sterbotten.

I �r har stoet haft problem med skador. I b�rjan av augusti gjorde hon comeback med seger hemma i Finland. I det efterf�ljande finska m�sterskapet blev hon dock som j�ttefavorit bara tv�a, slagen av Silver Quattro.

D�refter har hon varit en sv�ng till Italien, men misslyckades i ett storlopp i Rom. En veterin�runders�kning efter�t visade att hon led av en "varning" p� ett gaffelband.

- Passionate Kemp �r inte helt kurant f�r dagen. Hon beh�ver en tids vila och jag kan inte t�nka mig att hon kommer att debutera i v�r regi den h�r s�songen, s�ger Reijo Liljendahl.

P� sin hemsida konstaterar Markku Nieminen enligt Travronden att f�rlusten av Passionate Kemp �r "ett stort bakslag f�r v�rt stall".
Reijo Liljendahl

Tillbaka