Timetrials
och
Uppvisningar
1904
Tillbaka
I slutet av 1903 sparkade Myron Savage McHenry som Dan Patch tr�nare och kusk. Han ersattes med Harry Hersey som hade varit sk�tare p� Savages g�rd. I september p� Kansas State Fair blev Dan Patch mycket d�lig. Veterin�rerna kunde inte ge n�got hopp. Savage kom till Kansas f�r att ta hand om Dan Patch. Varelse det var medicinen som Savage gav honom eller om det var hans n�rvaro, ingen vet vilket det var. Dan Patch blev fullt frisk och passade en mile p� 1.56 i oktober.

* Passat en mile med en hj�lph�st och st�nkskydd.
Datum      Timetrial eller Uppvisning     Plats                      Tid att sl�    Summa         Finaltid                  Resultat
Aug. 30         Uppvisning                      Lincoln, Neb.                           Ingen            2:05 �
Okt. 24         Timetrial                          Memphis, Tenn.     1:59 �        Ingen            2:00 �                 F�rlorade
Okt. 26         Timetrial                          Memphis, Tenn.     2:00 �        Ingen            1:56*                        Vann
Nov. 17        Timetrial                          Oklahoma City, Ok. 2:03 �        Ingen            2:03                         Vann
Nov. 24        Timetrial                          Dallas, Tex.            1:59 �        Ingen            2:01                    F�rlorade