Den kommersiella delen
Tillbaka
Dan Patch var ett original. Inte bara p� banan men ocks� i ett antal och olika produkter som bar hans namn. Hans k�ndisskap var s� stort som de hon idrottsstj�rnor idag. P� m�nga s�tt han Dan Patch j�mf�ras med idrottsm�n som Michel Jordan i sin f�rm�ga att s�lja produkter.
Anv�ndandet av hans namn b�rjade snart efter hans f�sta t�vlingss�song 1900. En lokal cigarrtillverkare i Oxford, Indiana, s�lde Dan Patch-cigarrer och en lokal musiker komponerade 
Dan Patch Two Step.
Med det var inte f�rr�n Dan Patch kom i Marion Savages �go som den kommersiella delen av Dan Patch b�rjade p� allvar.

Det har sagts att utan Dan Patch hade det inte funnits
n�gon Marion Savage, och utan Marion Savage hade det inte funnits n�gon Dan Patch. B�da sakerna �r sanna. I Dan Patch hittade Savage en perfekt talesman f�r sina produkter. Medan genom Savages anstr�ngningar blev Dan Patch en hush�llsnamn och �r ih�gkommen �n idag.

Dan Patch var frontfigur f�r Savages International Stock Food Company. Han s�gs i annonser som h�vdade att hans prestationer berodde p� att han �t Savages produkter. �Tre �ter f�r en cent� var Savages slogan som Dan Patch annonserade. International Stock Food Company gjorde litografier av Dan Patch och hans stallkamrater och allt som skulle kunna s�lja produkter. Dessa litografier skickades till alla som skrev till f�retaget.

F�retaget producerade ocks� reklam f�r g�rden, Dan Patch och hans stallkamrater, som ocks� skickades till de som skrev och �nskade dessa. Dessa editioner �r fyllda med reklam f�r f�retaget, de inneh�ller gl�dande rapporter om Dan Patchs f�retaganden. Det inkluderade ocks� foton p� Dan Patchs personliga t�gvagn, hans stora box, vyer av farmen och reklam f�r produkter som bar Dan Patchs bild, inklusive stopur vilka kunde best�llas genom kuponger som man hittade p� International Stock Food Company produkter.

Savage s�lde ocks� r�ttigheterna till dan Patchs namn till olika produkter. Det fanns Dan Patch-automobilen och Dan Patch �tobak, Dan Patch-spisen, Dan Patch-tv�ttmaskinen och Dan Patch- vagnar f�r att n�mna n�gra. Andra produkter anv�nde Dan Patchs namn f�r reklam, tex. Gombault�s liniment.

Dan Patch hade �ven en j�rnv�g uppkallad efter sig. Den �ppnade 1910, en gastelektrisk j�rnv�g mellan Northfield och Lakeville, Minnesota genom Minneapolis. Det r�kade ocks� passera Savages g�rd p� v�gen. Efter Dan Patchs d�d f�rlorade linjen sin huvudsakliga orsak f�r att den fanns till och f�rlorade st�ngdes 1942.
Delar av Dan Patch legend kommer ur den kommersiella delen av hans namn och image. Produkterna han framh�ll och gjorde reklam f�r sin �gare hade blivit v�rdefulla samlarobjekt. �ven kopior och nyprodukter av dessa saker har blivit popul�ra.

Utan Savage hade Dan Patch med stor sannolik kommits ih�g som h�sten som h�ll passg�ngarrekordet i 32 �r. Men tack och lov �r hans bedrifter ih�gkomna och hyllade.