Hem
�mellan de tv� grindarna p� v�gen som samband vad som nu �r First Avenue, San Francisco och som slutade ca 500 meter om halvmilesbanan fanns en motorv�g p� h�ger sida och en vagnsv�g av makadam p� v�nster.

Historien om den gamla bergsv�gen skulle ha skrivits i pigga, sportiga fraser f�r att kunna g�ra en sann bed�mning av livet d�r och dess traditioner vilka var av sportkarakt�r: hovslagen fr�n h�starna som ekade, skrikandet av upphetsade kuskar och visslandet fr�n ekrar, gl�nsande som polerad metall i solskenet eller som kastade ut bleknande blixtar i ljust fr�n m�nskenet d�  staden lade sig att vila.

Det var h�starnas tid, och San Francisco var paradiset f�r k�rsporten.

�r det konstigt att h�stkappl�pningarna var i luften? Det tillf�lliga loppen p� Mission of the Nightingale �vergavs f�r den nya halvmilesbanan p� bergsv�gen genom v�sterns sand. Den var doserad av en fr�n Bay Distict banan p� en mile. V�gen i sig var ofta en bana f�r vadslagningst�vlingar om snabbhet.

Alla framg�ngsrika i staden s�gs p� v�gen med ekipage.

�Fr�ga inte mig om han k�rt f�rbi h�r� brukade Blake, f�rmannen f�r Tollgate, s�ga till de som fr�gade, ursinniga f�r det glada r�sten som l�t som ljudet fr�n en  spannm�lstunna eller klirret av silverpengar. �Om han bor i San Francisco finns han d�r ute. Dom �r alla ute idag.

Se dem swischa f�rbi.

F.d. Guvern�ren Milton S. Latham bl�ndade, likt en metreor  under sin flykt, sitt 10.000 dollarsteam, Lady Dooley och Lady Emmet. William C. Ralston skulle antagligen f�lja efter med sitt stora gr� team, Farmer och Mate. Sen i snabb f�ljd skulle �Chief� M.J. Burke komma med sina svarta passg�ngare Lily och Rose. William S. O�Brian fr�n den rika farmen med Lady Thorne som kunde trava 2.40, Vic Guerrero fr�n Half Moon Bay med den firade Jersey Maid, vinnare av gentlem�nnens v�gt�vling vid invigningen av halvmilesbanan. Ex Guvern�ren Stanford med 
Occident, George H. Kimball, byggare av k�nda Buggy-ensp�nnarna, med ett par av fina gr�, Barner Horn, en boskapsman, med Brezze som l�mnade m�nga v�lk�nda representanter p� State Turf., J.B. Haggin med sitt snabba sto Monarch, Ruben H Lloyd p� en av sina finsate ridh�star. Listan forts�tter sv�lla s� bortom hantering d� f�ltet kommer in upploppet av minnen�.