Lemomite
1932
e: Volomite u: Lema Moko
ue: Moko
Tillbaka
Lemomite var en import fr�n USA som hamnade p� N�bbeel�vs Stuteri. Hon togs som dr�ktig till landet med en p� sin tids b�sta h�star Guy Abbey, och resultatet blev den of�rgl�mliga Lime Abbey.

�garen till N�bbl�v, landstingsmannen Anders Ericsson, en m�ktig gestalt inom lantbrukeriet och en dess b�sta tillsyndare, var k�nd i hela landet f�r sin ardenneruppf�dning. D� han var en framsynt man s� r�knade han med att jordbruket snart skulle vara helt mekaniskt och hans ardenneruppf�dning skulle bli mindre lukrativ. D�rf�r hade han redan 1935 av byggm�stare Billberg k�pt det utm�rkta stoet Iva Hanover. N�r han erbj�ds att k�pa Lemomite � och rykten sa att priset var s� h�gt som 30 000 kronor, Ericsson l�r ha sagt att den siffran inte l�g l�ngt ifr�n sanningen � och Spensa slog han till och ett nytt storstuteri var p� v�g att f�das.

Lime Abbeys t�vlingskarri�r var enast�ende. Den enda plumpen i protokollet var v�l i Uppf�dningsl�pningen d�r en galopp hindrade henne fr�n att vinna detta lopp och p� s� s�tt �ven vinna alla klassiska lopp.
Sveriges f�rsta seger i  Skandinaviska M�sterskap svarade hon f�r i Oslo 1945.

Lime Abbey sattes tidigt i aveln och blev naturligtvis en succ�. Den ena bra t�vlingsh�sten efter den andra kom undan henne. B�st var Lord Abbey, vinnare av Grand Prix f�r fyra�ringar och Earl Abbey, vinnare av samma lopp och b�st av sin �rg�ng. Derbyt f�rlorades genom en startgalopp.
Bra sto efter Lime Abbey f�rde Lokomites blod vidare och hon gav �ven en primerad hingst vid namn Duke Abbey.

Lemomite gav sj�lv som f�lsto tv� bra avelshingstar, de inte helt ok�nda Lion Scott och Lord Scotch. Bland stona utm�rkte sig Lime Flash som l�mnade Derbyvinnaren Lola Will och storstj�rnan Avita.