Speedy Spin
Mellan Gamla & Nya Tiden

Av Niclas Fjellstr�m, 10 Mars 1999
Speedy Spin har skrivit ett stort och viktigt kapitel i svensk travavels historiebok. Han blev en v�gvisande milstolpe och levde p� m�nga satt i en brytningstid - han stod "med frambenen i v�r moderna travsport och med bakbenen i den gamla" Hans h�rstamning �r relativt "gammal" - speciellt p� m�dernet - men grenar p� hans stamtr�d har vuxit sig starka i dagens travavel. Hans aktion och utrustning p�minner om �ldre generationers travare - men han l�mnade mestadels en modern typ av t�vlingsh�st.

N�r han importerades 1973 var landets hingstpark ganska outvecklad, n�r han avslutade den svenska avelskarri�ren 1987, stod den i full blom. Han godk�ndes f�r avel i det gamla premieringsv�sendet - men avkommebed�mdes i det nya avelsv�rderingssystemet. Speedy Spin blev landets f�rste Elithingst.
En h�rnsten i KGB-bygget

Kurt-Gusten Bertmarks import av Speedy Spin 1973 kom att bli en av fem viktiga h�rnstenar i bygget av en hingstdep� - id�n som tagit form genom de f�rsta importerna Blaze Frost 1968, Express Rodney 1970 och The Prophet 1971 (svensk Championhingst 1980-81). Express Rodney blev en av de tongivande hingstarna i dep�n - bland annat som fader till "folkh�sten" Express Gaxe - de �vriga fr�n KG:s egen aktiva period �r Championhingstarna The Prophet, Dartmouth, Speedy Spin och Pershing.

Speedy Spin blev Championhingst 1983 och belade andraplatsen 1981, 1984 och 1985. Han var KG:s verklige �lsklingsh�st och favoritbilden, som "hovfotografen" Einar Andersson f�r�rat honom, har alltid haft hedersplatsen p� KGB:s kontor. KG hade l�rt sig att leta upp hingstar i USA, som av olika sk�l inte passade det amerikanska avelsm�nstret, men som kunde antas vara l�mpliga svensk avel. Express Rodney och Speedy Spin hade f�tt begr�nsade avelschanser i USA och hade inte tillr�cklig "Early Speed" f�r ungh�stt�vlandet "over there".

The Prophet var kapacitetsm�ssigt fullt i klass med topparna kullen (Lindy's Pride, Dayan med flera), men ans�gs ha f�r udda stam f�r att f� chansen p� n�got st�rre stuteri USA. Dessa tre avelshingstar hade egenskaper som ist�llet kom till sin r�tt i 80-talets svenska travsportmodell. KG hade utomordentlig hj�lp detta bygge av H�kan Wallner, som nu hade USA som arbetsomr�de, ov�rderliga kontakter och mycket "inside information" fr�n branschen. H�kans n�sa var lika utvecklad f�r goda aff�rer som f�r goda h�star...

Arton 2-�rsstarter - och en 3-�rss�song i kullens elit

Eftersom tidighet inte �r det mest utm�rkande draget i Speedy Spin's f�r�rvning, skulle man kanske inte tro att han sj�lv startat i n�mnv�rd omfattning som 2-�ring. Han gjorde dock 18 tv��rsstarter (3-6-3), men m�tte bara undantagsvis de b�sta kullen. Han vann detta �r American National Stakes, men klev som 3-�ring in i hetluften ordentligt och vann bland annat Hambletonian Preview (p� nytt banrekord p� Washington Park) och han segrade i tv� Invitational Trots.

Han var tv�a i Review Futurity och trea i Historic-Dickerson Stakes och Horseman Futurity. Speedy Spin l�pte mycket hedrande - och till sin tr�nare Frank Ervin's stora bel�tenhet - sina tre heats Hambletonian. Han blev 4:a-3:a- 3:a, slutsegrare blev Timothy T. (sedermera Elitloppsvinnare 1974-75) f�re Noble Actions halvbror Formal Notice och Flower Child. Speedy Spin blev slutlig fyra, trots att han slog Flower Child i tv� av heaten. Flower Child minns vi som f�rste utmanare till Ego Boy i det historiska Elitloppet 1972. Efter 3-�rss�songen fick Speedy Spin en begr�nsad chans 1971-1972 som avelshingst p� det stuteri d�r han s�g dagens ljus, Castleton Farm. Av detta kom egentligen inget fram av v�rde.

Speedy Spin med sin tr�nare/k�rsven Frank Ervin i en provstart f�re Hambletonian. Speedy Spin var - liksom m�nga Speedy Scot-avkommor utrustad med armb�gsskydd. Speedy Spin l�mnade sj�lv f� h�star som beh�vde armb�gsskydd - d�remot kunde de beh�va vikt for att utveckla sin aktion. Ibland kunde anlaget f�r passg�ng lysa igenom.

Stammen kraftigt rotad i d�tiden - men lever stark i framtiden


Speedy Spin's h�rstamning var typisk f�r sin tid - han var en son till den relativt unge Speedy Scot, som var den tidens t�vlingsfantom och superh�st, men hade ett "gammalt" m�derne. Speedy Spins moder Spinster Hanover var f�dd 1952 och hennes fader Bill Gallon s�g dagens ljus 1938. �ter till Speedy Scot. Han beskrevs i USA som h�sten med Speed - Size - Power. Han gav ett oerh�rt kraftfullt intryck, b�de med sin ansenliga kroppshydda, sin fram�tanda och sin m�ktiga aktion - vilken kr�vde armb�gsskydd p� grund av det runda, h�ga framsteget. Detta k�nnetecken finns hos �tskilliga Speedy Scot-avkommor, till exempel Arnie Almahurst och Speed In Action (men inte hos hans fr�msta bidrag i aveln, Speedy Crown) samt de tv� b�sta svenska importerna, Speedy Spin och Hoot Speed. De tv� sistn�mnda blev de klart b�sta f�r�rvarna av det dryga dussinet s�ner till Speedy Scot som pr�vats i svensk avel. Av de �vriga har AHAB:s Shiny Scot och Desert Night h�jt sig �ver medelniv�. Speedy Scot var som sagt 1960-talets "vidunder". Han valdes till "�rets 2-�ring" 1962 (19 starter - 14 segrar), han var Triple Crown-vinnare som 3-�ring (plus �rets H�st alla kategorier och v�rldsrekordh�llare), och p� 15 starter detta �r segrade han i 13. Han var inte s�mre som 4-�ring (vann bland annat Roosevelt International/VM), d� han p� 14 starter segrade 12 g�nger.

Speedy Scot - Speedy Crown och Arnie Almahurst i USA och Speedy Spin i Sverige

Speedy Scot f�r�rvde sig klart b�st med d�ttrar till Star's Pride - sex av hans sju snabbaste avkommor var korsade s�, exempelvis v�rldsrekordh�llarinnan Classical Way. Undantaget var - igen - Speedy Crown, vars morfader �r Florican. Just Floricans f�rm�ga att l�mna uts�kt "gait" med effektivt, relativt l�gt framsteg, (j�mf�r Pay Dirt med flera), �r s�kert den faktor som f�rklarar Speedy Crowns s�rart. Speedy Crowns helsyster Speedy Toe har som bekant l�mnat den svenske Championhingsten Lindy's Crown och dennes 3/4-bror Shogun Lobell. B�da dessa har Star's Pride-s�ner som f�der, Lindy's Pride och Super Bowl. Ett observandum - det nya stj�rnskottet i svensk avel, Alf Palema, �r linjeavlad p� Speedy Scot (3�3), vilket �r ganska ovanligt.

Faderskapet till Speedy Crown - vilken i USA kallas "den st�rste av travsportens avelshingstar n�gonsin" - �r Speedy Scot's stora g�rning som f�r�rvare. Detta �r ocks� den gren fr�n honom som v�xer starkast i dagens och framtidens avel. Speedy Crown's insatser g�r egentligen inte att v�rdera, bara f�rbeh�llsl�st hylla. Han har p� hingstsidan starkast livskraft genom Speedy Somolli och vidare genom dennes son Baltic Speed till Valley Victory. Hans s�ner Armbro Goal och Crowning Point h�ller mycket god klass, men de kan inte m�ta sig med Speedy Somolli.

I Sverige hade vi s�kert haft en Championhingst i Crowntron (far till bland andra Queen L) om han f�tt leva. Ut�ver Speedy Somolli och Crowntron har Smokin Yankee lyckats v�l h�r i Sverige (Elithingst), och vi kan s�kert knyta h�ga f�rv�ntningar till Avelsf�reningens Speedy Crown-son Giant Chill vars avelsstart �r mycket lovande. I �vrigt h�jer sig Crown's Cristy, Why Not och Self Confident �ver de �vriga. Totalt har �ver trettio s�ner till Speedy Crown godk�nts f�r avel i Sverige.

Lika stor betydelse - minst - bed�ms Speedy Crown ha som morfader. Han anses v�rlden �ver f�r att vara s�rklassig i den rollen - och �r den morfader som s�kerligen passat b�st till hingstar med franskt blod. De mest k�nda svenska h�starna med denna kombination �r Huxtable Hornline, Ata Star L och Peace On Earth.

Arnie Almahurst �r den andre sonen av format i USA till Speedy Scot. I hans fall spelade temperamentet/hetsigheten honom m�nga spratt, en egenskap som kan f�ljas via hans d�ttrar till n�sta led. F�r det �r som morfader Arnie Almahurst f�tt sin stora revansch som avelshingst, trots s�ner som Florida Pro (fader till Sugarcane Hanover) och Arndon (fader till Pine Chip). I Sverige har tv� Super Bowl-s�ner, Super Arnie och Express Ride, Arnie Almahurst-d�ttrar som m�drar och b�da har avsev�rda framg�ngar i aveln - och b�da l�mnar ibland lite f�r mycket hetta... Super Bowl-sonen Probe har med Arnie Almahurst-sto l�mnat stj�rnstoet Simb Capi. Armbro Goal har tv� s�ner med Arnie Aalmahurst-m�drar Tap In och Harry's Bar.
Speedy Spin och hans systrar - vilken kvartett!

Om Speedy Spin's m�derne skulle det g� att skriva en tjock bok! Vi f�r n�ja oss med att n�mna det i f�rbig�ende... Som tidigare sagts �r inte detta ett m�derne med typiskt amerikanskt snabb generationsv�xling - vilket normalt sett �r en grundf�ruts�ttning i skapandet av den moderna travh�sten. Tv�rtom - modern Spinster Hanover f�ddes f�r snart ett halvt sekel sedan och hon var 15 �r n�r Speedy Spin f�ddes. Hennes fader Bill Gallon - som hos oss �r mest k�nd genom sonen Ego Hanover - f�ddes 1938. N�sta hingst p� moderssidan, Guy Abbey, kom till v�rlden 1925, och han var 20 �r n�r hans dotter, Speedy Spins mormoder The Old Maid, f�ddes.Trots detta har m�dernet p� n�gra f� generationer lyckats producera stj�rntravare i dagens h�gt utvecklade sport. Speedy Spin och hans tre systrar Pompanette, First Love och Brief Romance m�ste r�knas till n�gra av travavelns intressantaste syskonskaror. En kort sammanfattning: Pompanette ligger bakom
h�star som Duenna (Hambletonian-vinnare), helbr�derna Piggvar och King of the Sea (b�da avelshingstar), Black And White (SM), avelshingsten Gift Box och dennes helsyster Juicy Details, Filet of Sole (Kentucky Futurity), v�rldsrekordh�llaren Crevette samt Dungeness (Menhammar�gd hingst som lovar mycket med sina f� f�rsta avkommor). Genom Pompanette har detta m�derne grenat ut sig p� ett imponerande s�tt. First Love har l�mnat A-premierade Netted och hon �r mormoder till avelshingsten Speed Bowl. Brief Romance �r mamma till avelshingstarna Brisco Hanover och Waymaker (Italien). Hon �r mormor till toppstoet Babe Kosmos.
Speedy Spins huvud var vackert och uttrycksfullt med bred panna, kloka �gon och sm�, �dla �ron med stor �ronvinkel. Den bild som inledde artikeln var KG Bertmarks favoritbild (tagen av Einar Andersson) p� sin �lsklingsh�st. Visst kan man bakom denna bild ana en hingst med ett s�rklassigt temperament! Han utvecklade starka maskulina drag i nacke och kroppsvolym/muskulatur med sin �lder. Bilder p� honom som ung visar en mycket elegant hingst med stort djup och vackert, n�stan �delt huvud. Till hans exteri�ra svagheter h�r den vinklade hasen och att han var n�got knipt under framkn�t.

Avelsv�rderingsn�mndens exteri�ra beskrivning
2022-11-06

"Manke 161 cm - kors 161 cm. Maskulin, l�nglinjerad hingst med vackert huvud, n�got grovt ansatt, v�lvd hals. H�g manke, djupa liggande bogar. V�l musklat, rakt kors. N�got int�ad h�ger fram. Vinklad has. Taktm�ssiga, korrekta r�relser."
God fertilitet - och passg�ngaranlag

De tre n�rmaste stona i Speedy Spins m�derne har visat h�g fruktsamhet, h�g startprocent och en stor andel vinnare. Denna vitalitet k�nnetecknade ocks� Speedy Spin. Modern Spinster Hanover utm�rkte sig p� t�vlingsbanan. Hon vann bland annat Campbell House Trot och noterade raden 15-3-2 p� 26 starter. Hon m�ste ha haft det vi kallar segerinstinkt! Hennes mor The Old Maid l�mnade 13 vinnare p� 14 f�dda f�l, bland dem tre avelshingstar i passg�ngaraveln - Dancer Hanover, Thorpe Hanover och Bachelor Hanover. Spinster Hanover var en "trotter" och avlad f�r att bli det - men 10 av hennes syskon har t�vlat som pacers och de har avsiktligt avlats f�r det. Utan tvekan m�ste The Old Maid ha haft anlag f�r passg�ng, eftersom man s� medvetet f�rs�kt f� fram pacers. Anlaget kommer fr�n hennes farmoder Abbacy, som �r den enda grenen inom tre generationer i hennes stam, som t�vlat som passg�ngare. Pompanettes dotter La Pomme Souffie (e. Nevele Pride) har passg�ngarrekord och har med framg�ng anv�nts paceraveln, d�r hon bland annat l�mnat avelshingsten French Chef och ytterligare fem under 2:00 (1.14,6).

B�rjade med tv� derbyvinnare!

1977 hade Speedy Spin sin debutkull p� banan. Visst fick vi se en handfull fina 3-�ringar - till exempel Papageno, Mondial, Clubert och norskf�dde Baron Bunter - men �nnu inga indikationer p� en blivande Championhingst. Detta m�nster f�ljer Speedy Spin l�ngre fram. Hans avkommor blommar som regel ut som 4-�ringar och de blommar l�nge! Typiskt �r ocks� att hans d�ttrar inte alls ligger p� samma niv� som s�nerna, men de har trots det spelat en viktig roll aveln - mer om det l�ngre fram.

1978 blev ett riktigt genombrotts�r f�r Speedy Spin! Han lyckades att sin f�rsta kull pricka in tv� derbyvinnare; Spinoon i Sverige och Baron Bunter i Norge. I det svenska derbyf�ltet startade fyra hingstar och Speedy Spin tog en dubbel med Spinoon (u. Erva Noon) och outsidern Speedy Kim. Clubert tog sj�ttepriset, medan favoriten och kvalvinnaren Earthas Spin hade en mindre lyckad dag. Senare p� �ret segrade Papageno i S:t Leger och i Rondens Ranking f�r �ret belade Speedy Spin-avkommor 1:a, 2:a, 5:e och 6:e platserna!

B�rjan av 80-talet - Speedy Spins storhetstid

�ret d�rp� hade Speedy Spin �nnu en Derbyseger p� gaffeln - men en ful p�k�rning hindrade Speedy Herman/Sven �sterblom fr�n sitt livs triumf. Ekipaget tog dock revansch genom att vinna Nordiskt 4-�ringspris och S:t Leger. �ttiotalets b�rjan pr�glades av tre avkommor - Speedy Min och helbr�derna Speedy Magnus och Speedy Fly. Speedy Min vann SM 1980 och blev tv�a i Elitloppet �ret d�rp�. Sonen till Minerva fick senare chansen som avelshingst i Avelsf�reningens regi.

Betydligt tidigare anlag visade Speedy Fly, som 1981 blev Europas snabbaste 3-�ring genom tiderna - samma �r som hans helbror Speedy Magnus noterade europarekord f�r 4-�ringar. Arne Bernhardssons b�da Speedy Spin-s�ner hade under n�gra �r n�stan osannolika framg�ngar.

Speedy Fly - som var den Stora Talangen och den klassigare av de b�da - vann som 3-�ring F�rjestads Nordiska 3-�ringspris och Tre�rsstj�rnan i G�vle p� Europarekordet 1.15,3a. Han vann Sprinterm�staren �ret d�rp� - �ven nu p� nytt europarekord, 1.14,la. Tidigare rekordet hade brodern Speedy Magnus! Speedy Fly vann sitt Derbykval, men en allvarlig skada tvingade honom att sluta t�vla strax f�re Derbyt.

Speedy Magnus hade en senare utvecklingskurva, men kvalade in till Derbyt. Som �ldre vann han Finlandia Race, Hugo �bergs Memorial, Solvallas Jubileumspokal, Axel Jensens Minneslopp, Svenskt och Nordiskt M�sterskap med mera. Speedy Magnus blev Speedy Spins snabbaste och vinstrikaste avkomma. Speedy Magnus �r ett bra exempel p� den l�ttare, k�cka typen av travare som Speedy Spin ocks� l�mnade. Den "vanligare" sorten var annars st�rre, robustare och n�stan "m�ktig".

Vid denna tid kom n�gra duktiga d�ttrar till honom fram - Jasmine Spin vann Enoch Karlssons Minneslopp, 2-�riga Bolets Anna (sedermera mor till Cinnober F.C., 3-�rsrek. 1,14,Oa) deltog i Uppf�dningsl�pning, Spin d'Amour startade som n�stfavorit Stochampionatet och Sessan Spin vann Stora 3-�ringsprisets Stoavdelning 1984. Sessan Spin har �ven lyckats i aveln, hon �r bland annat mor till den kapable och snabbe S.S.Lopeside (Quick Pay). Spinova segrade i Kriterieconsolation. En del �ldre h�star visade att Speedy Spins avkommor g�rna t�vlar l�nge och bra. Gissle vann en l�ng rad "halvstora" lopp - �dalspriset, G�sta Bergengrens, Silver�rnen, G�vle Stora Pris och han var tv�a i SM efter Speedy Magnus. Speedy Gaxe vann bland annat Mullers Memorial och Rommeheatet.

Som f�r n�stan alla hingstar, mattades framg�ngarna f�r Speedy Spin n�r han blev �ldre. Konkurrensen bland avelshingstarna hade blivit stenh�rd i mitten av 80-talet och huvudakt�rer p� avelsscenen blev Quick Pay, Tibur, Pershing, Count's Pride och Zoot Suit - alla blivande Elithingstar. Alla verksamma under ett skede som m�ste anses vara den mest expansiva i v�r travavels historia, m�tt i termer av avelsframsteg. H�starnas grundtalang och "gait" (g�ngart) utvecklades mycket under denna period, och en hingst som Speedy Spin kan i det perspektivet anses vara n�got "omodern" - men just hans f�rm�ga att l�mna tuffa, rej�la h�star med gott psyke och n�stan livsl�ng utveckling har blivit en betydelsefull pusselbit i dagens utpr�glade avel p� "Early Speed". I sina tv� sista svenska kullar (f�dda 1986-87) l�mnade Speedy Spin tre miljon�rer - Leroy Broline 1.13,5a/1,3 mkr (inkvalad i Kriteriet), Speedy Bone l.13,3a/1,6 mkr och Gin Spraket *1.13,7a/1,4 mkr samt en dansk Derbyfavorit i Nolo Spin. Hederv�rt!
Egenskaps- och korsningsm�nster

Vi kan f�rst konstatera att det svenska stomaterialet p� 70- och 80-talet var ganska "inhomogent", och av det sk�let skiktar inte olika korsningsalternativ ut sig som det g�r idag. N�r det g�ller blodslinjer kan man dock se en del m�nster - Speedy Spin har en hel del lyckade m�ten med franskt blod, hans tv� b�sta s�ner, helbr�derna Speedy Fly och Speedy Magnus har Nisard som morfader. Hans b�sta dotter, Sessan Spin (43 segrar), har ett Toreador II-sto som moder, och bland hans 100 vinstrikaste avkommor har 15 franskt blod hos morfadern, vilket j�mf�relsevis �r en ganska stor andel.
Vinstrikast och framg�ngsrikast d�ttrarnas produktion �r Paparazzy (e. Quito de Talonay)
och hans fr�mste son i aveln, Speedy Fly, har l�mnat sin klassigaste avkomma, Emma Gee San, med Tibur-stoet Pixie.

Logiskt sett borde ston med Florican-blod passa bra till Speedy Spin och flera av hans b�sta �ttlingar �r mycket riktigt korsade s�, till exempel Caesar Spin, miljon�rskan Spinoni och Speedy Paul. Morf�der fr�n Star's Prides hingstlinje har ocks� passat bra till Speedy Spin - Speedy Bone, Kevin Broline, Speedy Magnum, Nimble One, Jaspin Pride, danske Nolo Spin och de norska helsyskonen Cherie's Boy och Cherie's Girl �r exempel p� detta. Flera Iran Scott-d�ttrar - Virana, Otti Iran, Stena Express, Jolly Iran med flera har fungerat bra tillsammans med Speedy Spin.

N�r det g�ller egenskaper har Speedy Spin pr�glat sin avkomma tydligt p� flera s�tt, inte minst exteri�rt och mentalt. Han sj�lv var ju en maskulin individ med mycket massa och, trots det, elegans. Hans vackra huvud och exteri�ra typ gick oftast i arv. En n�got sent utvecklad kroppshydda �ver medelstorlek i kombination med en viss brist p� "Early Speed" gav h�star som b�rjade starta relativt sent och som hade motsvarande f�rskjutning av kulmen i karri�ren. Avkommorna kom till sin r�tt som 4-�ringar och senare, men det finns givetvis undantag fr�n den regeln. Det var aldrig n�gon st�rre id� att skynda p� en Speedy Spin-h�st. Fick de den tid de beh�vde f�r att utveckla b�de kropp och aktion, blev de som regel bra och kunde t�vla l�nge. M�nga ungh�star har beh�vt vikt f�r att hitta sin aktion. Ibland har anlaget f�r passg�ng skymtat. I typen och blodet ligger ocks� att de klarade att t�vla �ver l�ngre distanser. �ttlingarna har oftast en rund framaktion - men ej s� rund som m�nga Speedy Scot-h�star. F� har beh�vt armb�gsskydd.

Vi har tidigare konstaterat att Speedy Spins s�ner t�vlat klart b�ttre �n d�ttrarna. Av hans 25 vinstrikaste �r endast tre stycken ston. 11 av de 50 "rikaste" - och 21 av de 100 - ger vid handen att det g�r en bra dotter p� fem bra s�ner... I detta avseende har flera av hans yngre kollegor branschen (fr�mst Quick Pay och Pershing) visat betydligt b�ttre f�rdelning. Denna egenskap �r s�kert avg�rande f�r en "modern" f�r�rvare. Av Valley Victory's 20 mestvinnande avkommor �r h�lften ston!

"En gudomlig h�st"

Omd�met kommer spontant fr�n Arne Andersson - hingsth�llare �t Speedy Spin 1976-1977. 1977 bet�ckte hingsten 130 ston - naturligt! �ret d�rp� f�ddes 96 f�l.

- En gudomlig h�st, jag har aldrig haft n�gon med liknande temperament! Han var hundraprocentig, gjorde allt jag ville och beg�rde av honom.

Speedy Spin stod under m�nga �r p� Skr�msta (1973-1975, 1978-1983), och han gav utan tvekan Skr�msta en plats p� kartan.

- En otroligt sn�ll hingst, som gjorde v�rt jobb l�ttsamt, s�ger Carina Dahling p� Skr�msta. Det enda han inte var bra p�, var att dra sl�de i sn�n! Han lade sig ned och protesterade med att skrika som en stucken gris!

P� Skr�msta bet�ckte han ett �r 164(!) ston naturligt, med 98 f�l som resultat. Vissa dagar m�ste Speedy Spin bet�cka 5 g�nger - men han var verkligen b�de villig och fertil! Det var till och med s�, att han var s� inriktad p� naturlig bet�ckning att han fungerade d�ligt med semin. Speedy Spin tj�nstgjorde 1984-1986 p� Broline och fr�n 1987 till 1992 i Italien. D�r fick han f�r �vrigt 18 f�l 1993, "gjorda" n�r Speedy Spin var 25 �r. Efter 1981 hade Speedy Spin sv�rt att h�lla uppe procenten vid levande f�l. Den varierade mellan 27% (1982) och 50%. Om det hade samband med en resa till Tyskland, d�r han tappades p� sperma efter avelss�songen 1981, g�r v�l aldrig att f� svar p�.

�tta s�ner har f�tt chansen i aveln

Speedy Spin g�r inte till historien genom sina s�ner. Det liknar mest historien om "Tio sm� negerpojkar", eller �tta avelsgodk�nda hingstar om ni s� vill... Speedy Herman dog tidigt, Speedy Gaxe och Speedy Magnus klarade inte avkommebed�mningen, och s� var de bara fem... Spinoon verkade aldrig i Sverige (Tyskland), Shaker togs sj�lvmant ur avel 1992 och Speedy Fly och Speedy Min �r d�da - den senare utan att �vertyga i aveln - och s� var de bara en. Denne ende, Joe Spin, har inte heller lyckats (53 avkommor, index 99) - s� var det med den "historien".

Den klart fr�mste av s�nerna �r Speedy Fly - han var ju ocks� den av Speedy Spin's s�ner som visat st�rst talang och tidighet. Ser man p� Speedy Fly's spr�ngrullor, kan man snabbt konstatera att han egentligen aldrig fick en vettig chans i aveln, d�rtill var stomaterialet som helhet f�r enkelt. Ett �de som han inte bara delar med de andra Speedy Spin-s�nerna - det tillh�rde helt enkelt det vanliga f�r svenskf�dda hingstar under denna tiden. N�r Speedy Fly fick sin enda chans med toppstoet Pixie, l�mnade hon sin b�sta avkomma, Emma Gee San *1.13,9a/1,9 miljoner kronor. Speedy Fly har l�mnat ytterligare tre miljon�rer, Let Me Fly, Bolets Pegasus och Flaque samt en stor andel utm�rkta "bruksh�star". Han tilldelades v�rdebokstaven AB.

Speedy Min l�mnade charmanta Gina Roy - vinnare av Drottningens Pokal och Stochampionatet - n�r han fick chansen med klassiga Una Roy. Sonen Sebastian Bob (1.13,7a/3,9 mkr) har tj�nat mycket utomlands.

D�ttrarna - en klart b�ttre historia!

Vi kan allts� konstatera att Speedy Spin's s�ner i stort inte lyckats, fr�mst f�r att de korsades med ett enkelt stomaterial, utan de egenskaper som m�ste till i dagens travsport - tidighet i b�de kropp och travanlag. Speedy Spin-d�ttrarna har f�tt chansen till s�dan egenskapskomplettering n�r det f�tt "moderna" hingstar som avelspartners. Vi kan d�rmed se en hel del t�vlingsh�star idag, d�r de utpr�glade Speedy Spin-dragen blir en v�rdefull pusselbit. Vi k�nner igen tre h�star med Speedy Spin-m�drar som t�vlat i Europaeliten. Paparazzy (e. Quito de Talonay u. Wind of Desert) har t�vlat i den allra �versta eliten. Finske Express First (e. Express Ride u. Brisera) och Kramer Cash (e. Super Bowl u. Kramer Spin) h�ll v�l inte samma klass - men �r helt klart utm�rkta h�star.

N�r man studerar de svenska d�ttrarna till Speedy Spin blir en sak tydlig - har ett sto l�mnat en utm�rkt avkomma, l�mnar hon g�rna en eller ett par till! Kramer Spin har ut�ver Kramer Cash l�mnat Kramer Lyx och senare tv� bra d�ttrar i USA. Och s� har hon l�mnat Kramer Lyx' helsyster Kramer Samba - mor till v�rldsstj�rnan Mr Lavec (Speedy Somollis vinstrikaste son)! Helt v�lf�rtj�nt blev hon utn�mnd till Elitsto.

Av andra Speedy Spin-d�ttrar har Speeda Nibs (1.15,6a/489.170:-) l�mnat miljon�ren King Leopold, Mr Jean och Je T'Aime Hornline. Jane Express �r mor till miljon�rerna Kevin D. och Don Active, Arapasha har s�nerna Otto Nevele och Otto Freight, Canourous Neigh ser Tangata Manu och Cabo da Roca som sina b�sta. Nancy Spin har de fina d�ttrarna Nancy Pay, Can Can Tim och Bianca Tim och norska Inka Spin har blivit legendarisk genom sina b�da Derbyvinnare, stoet Zoot Spin och Mr Moxy (avelsgodk�nd i Sverige). Winda Spin (27 segrar) �r mamma till Little Brown Jug, One Moment Later och den segerrike Translater. Hennes helsyster Rose Spin 1.15,4/520.500:-�r mamma till Rozzo du Gazeau. Spinni Loss har l�mnat helsystrarna Lina Loss och Barina Loss med flera.

Av �vriga Speedy Spin-d�ttrar kan Bolets Anna (Cinnober F.C. 3,1.14,0a), Livia (miljon�ren Germanicus Patriot), Mai Kai (Mai Michelle 1,7 mkr - vinnare av Sto SM 1993), Speonilla (Picaroon 1,3 mkr), Speedy Pop (Flywheels 1,2 mkr) och Regina Spin (Re Nevele 1,6 mkr) n�mnas. Ett av de b�sta 3-�rsstona under 1998, Rydens Randy har Speedy Spin-dottern Handy Nibs som mamma.

N�gra tydliga korsningsm�nster som passat speciellt till Speedy Spin-d�ttrar �r sv�ra att sk�nja. M�jligen kan man s�ga att n�stan alla Nevele Pride-s�nerna l�mnat bra, till exempel My Nevele (Re Nevele, Otto Nevele, Magnus Spin), Express Pride (King Leopold, finske Philip H och Brenda Walsh), Snack Bar (Picaroon, Lina Loss), Pershing (Flywheels. Little Brown Jug, Tangata Manu, Pegasus Broline) och Zoot Suit (derbyvinnnaren Zoot Spin). Med franska hingstar har som tidigare sagts d�ttrar l�mnat toppar som Paparazzy och Mr Moxy.

Man gl�mmer fort!

Tiden g�r s� fort - det �r l�tt att gl�mma hur starkt Speedy Spin p�verkade sporten/aveln f�r 15-20 �r sedan. Med snabba generationsintervall kan en s�dan tidsperiod omfatta flera h�stgenerationer. Speedy Spin's egenskaper passade in bra d�, och kan - r�tt utnyttjade - vara v�rdefulla passbitar i dagens avel. Nu f�r hans d�ttrar i f�rsta hand detta arv vidare, och de har totalt sett gjort mycket gott i aveln n�r de parats med - enkelt uttryckt - moderna hingstar. Motsvarande chans till egenskapsf�rst�rkning kan man inte s�ga att Speedy Spin-s�nerna fick. Det borde dock finnas m�jligheter f�r de b�ttre d�ttrarna till Speedy Spin-s�nerna att n� goda resultat med genomt�nkta hingstval.

Om jag skulle "tvingas" formulera tre honn�rsord om Elithingsten Speedy Spin f�r att beskriva det b�sta hos honom, skulle jag v�lja Temperament, Typ och Vitalitet.

Av Staffan Philipsson