Star's Pride Index
Star’s Pride
- ständigt aktuell efter 53 år -
Av Carsten Sörensen

Star's Pride
1947