Volomite och Hal Dale
Av Dean A. Hoffman
De f�ddes samma m�nad i n�rliggande stater. En av dem v�xte upp p� ett av de st�rsta stuterierna i v�rlden f�r travh�star, och den andra relativt anonymt. De var b�da �ringar n�r Charles Lindberg korsade Atlanten och Babe Ruth slog 60 home-runs.

En av dem var en travare, den andre passg�ngare. En av dem t�vlade framg�ngsrikt i ungh�stsdivisioner och st�lldes i avel som fyra�ring, den andre b�rjade inte t�vla f�rr�n som sex�ring.

B�da spenderade st�rsta delen av sin avelskarri�r under Depressionen och Andra V�rldskriget, d� k�rsporten i Amerika var p� nedg�ng. B�da avf�rdades som avelshopp pga de inte hade r�tt storlek. De hade b�da tur som hamnade i avel i det h�r landet (USA) �ver huvud taget, en blev n�stan exporterad och den andre planerades att kastreras.

�nda �r dessa tv� h�star idag � Volomite och Hal Dale � mitt val som de tv� hingstar som mest influerat varmblodet under detta �rhundrade.

Detta tar ingenting ifr�n Adios, Star�s Pride, Meadow Skipper, Speedy Crown, Albatross, Valley Victory eller Artsplace. Alla dessa var, eller �r, stora avelshingstar p� sitt eget s�tt � och alla f�rtj�nade succ� i �tminstone liten skala i f�rh�llande till Volomite eller Hal Dale.

Volomite, en travare, h�ller en position av betydelse eftersom han har enormt inflytande p� b�da travare och passg�ngare. Hans direkta hingstlinje  �r ansvarig f�r s�dana passg�ngare som Matt�s Scooter och Bye Bye Bird. Volomites d�ttrar gav s�dana passg�ngare som Tar Heel och Good Time, och en av Volomites s�ner gav Meadow Skippers mor.

Volomites hingstlinje har varit mycket mer �verl�gsen i travsammanhang genom hans barnbarn Star�s Pride och Noble Victory.
Hal Dales inflytande har begr�nsats till passg�ngare, men eftersom 80 % av Nordamerikas h�star t�vlar i passg�ng, kan hans avkommor j�mf�ras med Volomites.

N�r du v�l har pekat p� att Hal Dale gav Adois och Good Time och �r morfar till Meadow Skipper, �r det inte mycket mer att s�ga om hans inflytande.

L�t oss ta en snabb titt p� Volomites och Hal Dales karri�rer och hur de har format det moderna varmblodet.
Volomite
Hal Dale
 
Tv� sm� h�star; Volomite och Hal Dale, har verkligen st�tt h�gt och kastat l�nga skuggor �ver varmblodsscenen under 1900-talet.
Klicka p� vald h�st f�r att komma vidare