mc kinney
            Hingstlinjer               
Läs mer här  MCKINNEY HINGSTLINJEN SOM FÖRSVANN I USA             Läs mer om Mckinney här

Guy McKinney (e Guy Axworthy - Queenly McKinney - McKinney)vinner hambletonian 1926.


Stoet Iosola's Worthy (e Guy Axworthy - Iosola Great - Peter the Great) vinner Hamlbletonian 1927.


Mckinney
MCKINNEY
    f.1887
Läs mer om McKinney och
hans hingstlinje
              

BELWIN
f. 1910
1,18,7

ARION MCKINNEY
 

ZOMBRO
f. 1892
1,21,4

             

BUNTER
f. 1919
1,17,2

THE GREAT MCKINNEY

SAN FRANCISCO
f. 1903
1,19,4

 Exporterad
 till Frankrike
 1927
             

BUNTER HANOVER
f. 1936
1,20,7

KAIROS
1,23,5

LU PRINCETOWN
1,15,2

        
                    

KING BUNTER
f 1950
1,18,6

HERMES D
1,20,0

HAIROS 11

OGADEN

NARCISSE V111

                
                    

HASSE BUNTER
f 1969
1,15,3
676'sek

PLUVIER 111
f 1959
1,16,2
1,0 mill sek

NONANT LE PIN 
f  

FEU FOLLETT X
f  

TRAIN BLOC
f 1963
1,16,4
713'nok

           

PAMIR BRODDE
f 1976
1,13,2
1,7 mill sek

BUFFET 11
f. 1967

CAPRIOR

   

ULTRA DUCAL
f 1986
1,14,3
 

 
Vi eventuella funderingar kontakta oss gärna här mailto:contact@worldclasstrotting.com