HOOT MON

                          ÖVERSIKTSKARTA
  <
@ = link til internettannonse

HOOT MON 

Scotland Peter Scott
Roya McKinney
Missey Guy Abbey
Tilly Tonka
               
     

Cahoot
f.61 T 16,4
4 013$
 

Colonel Hanover
f.60 21,6
51' sek

Lep Hanover
f.51 1,17,9
150'sek

Blaze Hanover
f.52 V4 13,7
319 658$

Scott Frost
f.57 V3 14,5
239 069$

Dart Hanover
f.65 1,13,8
2,9 mill sek

  MAP     

Michigan
f.77 14,1
899' sek
 

Vibrante
f.71 1,15,8
468' sek

Blazing Love
f.63 3-16,6
142' sek

 

 
   
   
 
 
 
 
    

Viroid
f.80 1,12,2
 1,5 mill sek

Nino Blazing
f.77 1,13,3
1,7 mill sek

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
                                 *  HINGSTLINJER *