2001             NOBLE GESTURE
     North-
America
  Sweden   Norway   Denmark   France    Italy       ÖVERSIKTSKARTA
 
 

Noble Gesture
f.68 2-14,0 129 073 $

 
Noble
Victory
Victory Song
Emily's Pride
Important The Intruder
Ilo Hanover
Tillbaka till
Victory Song
               
     

Noble Traveler
f.78 1,12,6
 263 137 $

Gridiron Lad
f.76 T 13,5  173 521 $

Mystic Park
f79 1,12,7
3,0 mill nok

 

 

Balanced Image
f.78 1,13,8
175 174 $

            MAP
           
         

 

Prince Mystic
f.86 1,12,2
 2,6 mill nok
  

Mack Lobell
f.84 1,09,7
3 917 594 $

Chief Litigator
f.86 1,12,5
 129 700
$


Yankee Paco
f.97 1,10,4
1 175 000
$

 

Mack Abb
f.90 1,12,2
1,2 mill sek

 
 
 Noble Gesture är far till
36 avkom med rekord 1,14,6 eller bättre. Han stod uppstallad på Castleton Farm. Var sin kulls suvurän som 2 åring och satte världs rekord med 14,1 i juni 1970. Han hade dårlig fertilitet och dog som 12 åring
Noble Gesture var väldigt snabb, men han var väldigt dum  mot sig själv.  Var nervös och överkänslig och var sin egen värsta> fiende. Som avelshingst kunde han icke släppas i hage av rädsla  för att han skulle skada sig själv.nt>
 Mack Lobell söner i avel
  
 Dream Lover
 f.91 1,13,2 1,2 mil sek
   
  
  
Länkar till:
World Class Trotting   2001                  *  HINGSTLINJER *