Sto-linjer   
         
  Esther                           
                          Om Ester                     
   
This is the only thoroughbred that ranks as a foundation mare with the harness horse. And it all started with Leland Stanford, who wanted to experiment by crossing thoroughbred mares to his sire Electioneer 125. So in 1879 he bought a carload of mares, whose foals were all trotters-except for one.
One of the thoroughbred mares that Mr. Stanford bought was the Kentucky mare, Esther. She foaled two daughters, sired by Electioneer 125, that has contributed to develop the trotter, Expressive (f.1891) and Mendocita (f.1899).

expressive1.jpg (45113 bytes)Expressive was a great racing mare and she raced hard and long. When retired she didn't pass on her vitality to her early foals, however, her later foals were better. Her son Atlantic Express (f.1908), by Bellini 8194, sired trotting queen Nedda and another of his daughters foaled Dean Hanover.

The other daughter of Esther, Mendocita, never raced but her daughter Cita Frisco (f.1921), by San Francisco, gave the standardbred an outstanding sire in Volomite (f.1926), by Peter Volo.
Unfortunately, another daughter of Mendocita, the brilliant race mare Mary Putney (f.1912), by San Francisco, died suddenly during racing season and never got to pass on the gene of speed.
         
        Några av dom bästa Svenskfödda i Eshter linjen  -  Några av dom bästa Norsk födda  - Se mer om Esther-linjen här -
    här är en översikt över bästa hästar från Esther linjen som år födda mellan 1997 och 2001            
  Esther  f.1877
                       
       !                  


Den ståtlige Volomite kommer från denna linje.

         
       !- Expressive född 1891                    
                               
    !-Mendocita född 1899            
              I Sverige          
                                   
 
  F f.33
v4 16,8
(e Peter Volo)
  H f.27
1,14,3
(e Peter Volo)
  M f.26
TT 14,6
(e Peter Volo)
    C f.28
T3 14,3
(e Peter Volo)
  B f.31
T4 14,9
(e Peter Volo)
           
         
           
 
                     
Flying Cloud                  
                     
                   
                     
                   
                     
                     
                     
                  
           
      Några av dom bästa
avkommorna från denna linje
linjenr 5020
Några av dom bästa
avkommorna från denna linje
linjenr 5010
Några av dom bästa
avkommorna från denna linje
llinjenr 5030
Några av dom bästa
avkommorna från denna linje
     linjenr 5040
  Några av dom bästa
avkommorna från denna linje
linjenr 5050
         
                                       
      Detta är den enda fullblod som rankas som ett grundande sto som travare/Varmblod. Och det började med Leland Stanford, som ville experimentera genom att korsa renrasiga ston till sin hingst Electioneer 125. Så 1879 köpte han en vagnslast med ston, vars föl var alla travare-utom en.
Ett av fullblodstona som  Mr Stanford köpte var Kentucky stoet, Esther. Hon födde två döttrar, fallna efter Electioneer 125, som har bidrog till att utveckla travaren, Expressive (f.1891) och Mendocita (f.1899).

Expressive var en bra tävlings häst och hon tävlade hårt och länge. När hon pensionerades så fick hennes föl inte hennes vitalitet tidigt, då var dock hennes senare föl bättre. Hennes son Atlanten Express (f.1908), av Bellini 8194, far till trav drottning Nedda och en annan av hans döttrar född Dean Hanover.

Den andra dottern efter Esther, Mendocita, tävlade aldrig men hennes dotter Cita Frisco (f.1921), e San Francisco, gav travsporten en enastående far i Volomite (f.1926), e Peter Volo. Tyvärr dog en annan dotter till Mendocita, det briljanta stoet Mary Putney (f.1912), e San Francisco, plötsligt under tävlingssäsongen och aldrig kom att föra över genen på hennes enorma speed.
(OBS! texten ovan är översatt via Google)