Sto-linjer 
 Family of Letha Express
         -Nell
    -Amy Lee
     -Leetell
      -Letha Express
       -Letha Guy
        -Rosalinda
         -Honor Bright
       
         
     Honor Bright          
                                     
   Bill Gallon
 född 1938 T3-14,3
 $200 599
Sandy Flash
född 1924 T2-23,4
   
     
  Calumet Aristocrat
född 1927 1,18,0
   
     
  Rosalinda
född 1925 TT-14,1
Scotland
född 1925 TT-14,1
   
     
  Letha Guy
född 1933 T3-23,9
   
     
         
  Honor Bright har själv blivit en linje bildare av rang.
    Honor Bright 1947            
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Information Sto-l
nr
1974 CELESTIAL US S       NEVELE PRIDE  Mor till Midnight Clear 12,0 8050
1972 HONOR BLUE CHIP US S       NEVELE PRIDE   8050
1971 HONOR DONUT US S 17,9 2 593 USD NEVELE PRIDE   8053
1970 BUTTONWOOD ELAINE US S       PORTERHOUSE  Mor till Junior Prom15,1 295'sek Stag Party 15,7 173'sek
 Mormor till Alphie 14,1
8050
1968 RADIANCE US S       PORTERHOUSE  Mor till Red Hot Mama 8054
1967 CROSS MY HEART US S       PORTERHOUSE   8050
1966 AUTUMN LEAVES US S       PORTERHOUSE  Exp till Italien. Mormor till Tisserant OM 13,3 8050
1965 TOSCA US S 21,3     SPEEDSTER   8051
1964 SWEET IRENE US S 17,1     BLAZE HANOVER   8058
1962 TOP QUALITY US H 20,6 6 800 SEK RODNEY  Exp till Sverige 1965. Har över 500 svenskfödda avkom 8050
1961 SQUARE DEAL US H 15,7 41 979 USD RODNEY  Avelshingst USA 8050
1957 ELAINE RODNEY US S 13,1 386 608 USD RODNEY   8052
1955 LUMBER ALONG US S 14,4 111 694 USD RODNEY   8056
1954 BRIGHT VALOUR US S 19,1     RODNEY   8055
           
           
  honor donut                                
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Information auk-
pris
1995 MYSTICAL HONOR US V     SIERRA KOSMOS 28 000
1994 HONOR MOMENT US S     SIERRA KOSMOS 22 000
1992 ACHIEVER US H     BALTIC SPEED
1991 DONU'S MAGIC US S     BALTIC SPEED
1900 FIREBALL FASHION US H     BALTIC SPEED 15 000
1989 KEYSTONE DAPHNE US S 15,3     SPEEDY CROWN  Exp till Italien. Mor till Vibrone Dei 14,4 Zagor Dei 14,8 80 000
1987 HOTSHOT LOBELL US H       SPEEDY CROWN    
1985 CALUMET CROWN US H       SPEEDY CROWN    
1984 HASTINGS LOBELL US H 14,7 35 230 USD SPEEDY CROWN    
1983 HONORABLE CROWN US H       SPEEDY SCOT    
1982 HONOR CROWN US S 12,5 203 714 USD LINDY'S CROWN    
1981 SCOT DONUT US H       SPEEDY SCOT    
1980 HONOR SCOUT US H       SPEEDY SCOT    
1979 HATHAWAY US S       SPEEDY SCOT  Mor till Ginger Tree Ellen 14,5  
1978 HONOR CODE US S       SPEEDSTER  Mor till Trott'n Code 14,5 Honor the Cash 12,3
 Mormor till Lookin for Speed 12,7 HZ Easy 10,4
 (2003) Rose Run Fastball 13,5
 
1977 HONOR BOUND US S 13,7 99 624 USD NOBLE VICTORY  Mor till Harvest Lobell 14,4 Mormor till Thai Crystal 16,1  
1976 FANCY DONUT US S 11,7     NOBLE VICTORY Mor till 5 avkom 14,6 eller bttre  
1975 THE FIREBALL US S       SPEEDY SCOT    
       
               
  tosca        
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Information auk-
pris
1988 KEYSTONE TOLEDO US H       SUPER BOWL    
1986 DR GUILLOTINE US H 10,7 216 937 USD SUPER BOWL  död 1991  
1984 KEYSTONE TONIC US S       SUPER BOWL  Mor till Expedient 14,2  
1982 KEYSTONE REQUEST US S 13,3 171 852 USD SUPER BOWL    
1981 KEYSTONE TRIPOLI US H 13,1 82 464 USD SUPER BOWL    
1978 KEYSTONE TRITON US H 13,2 469 250 USD HICKORY PRIDE    
1977 KEYSTONE TOSCA US S       NOBLE VICTORY    
1975 GOUGE US H 14,3 473 245 SEK NOBLE VICTORY    
1973 VICTORIOUS LEAH US S 13,2 136 875 SEK NOBLE VICTORY Exportert till Sverige 1989
Mor till avelshingsten Capm David Kramer Nobless 13,8
Mormor till Casino Fling  13,6 Cavale Accent 13,8
Vassar Chain 14,9 (2003) Genesis Ans 16,4
 
1971 PERT FLIRT US S       NOBLE VICTORY  Mor till Pertinert Rose 14,2 avelshingsten Pelleas 17,3
 Mormor till Field Jugde 13,8 Call Toll Free 11,2 Odal in Action 14,3
 Intercontinental 
 
       
           
  sweet irene                                
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Information auk-
pris
1981 SUNDOC LOBELL US S       SPEEDY SOMOLLI    
1979 SWEET LOBELL US S       SPEEDY CROWN    
1976 SUGAR LOBELL US S       SPEEDY CROWN    
1975 SABRINA LOBELL US S       SPEEDY CROWN Exp till Sverige 1987 Mormor till Lindys Mirabella 13,4  
1973 HECT LOBELL US V       NOBLE VICTORY    
1972 SCARLET LOBELL US S       NOBLE VICTORY    
1971 NOBLE IRENE US S 17,2     NOBLE VICTORY Exp  Italien. Mor till Nyarkos As 13,9 Nola Hanover  14,0
Mormor till At Once 12,9 Touch and Go 14,8 On Guard 13,0
Fiona San 13,1
 
1970 NOBLE REUBEN US H       NOBLE VICTORY    
       
           
  Elaine Rodney                              
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Informationl
1977 INSEGNA IT S       MARENGO HANOVER  Mormor till Domingo Ors 14,2
1975 FONTE IT S 20,1     MARENGO HANOVER  Mormor till Crizia OR 13,8
 Från denna gren kommer hstar som Estrella Ors 13,4 Dakar Ors 14,3
 Cosmo Ors 14,0 Terence Or14,4 Ribalta Or 14,0 (2003) Gerus Rob 16,9
1974 EVENTO IT H       UPSALIN  
1970 ABIDO IT H       AYRES  Avelshingst Tyskland
1969 UDET HANOVER US H       AYRES  Avelshingst Italien
1968 TOP HANOVER US H 15,0     AYRES  Avelshingst Italien
       
           
  lumber along                                
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Information auk-
pris
1979 LOVER LOBELL US S       NOBLE VICTORY  Mor till Lucious Almahurst 11,3 Shipps Watch 12,7
 Mormor till No Surprises 14,2 Love Wins 12,5  Parkway Trotpixs
 13,1 Agile Lavec 13,4  Pablo Boko 13,6
 
1978 LYNNE ALMAHURST US S       NOBLE VICTORY  Mor till Laser Almahurst 12,6 (exp Norge) Speedy Jack 13,7
 Lucky Almahurst 14,6
 
1977 LILLIAN LOBELL US S   58 USD NOBLE VICTORY    
1976 SUPER LOIS US S       SUPER BOWL  Mor till Supercede Hanover 13,5 Com Echo 15,9  
1974 LUMBER JOY US S 13,2 1 032 000 SEK STAR'S PRIDE  Mor till  Camp David 12,6 Stug 13,5  Tag Team 15,7 (avelshingst
 Tyskland)
 
1970 LUMBER STARLET US S 14,7 84 372 USD STAR'S PRIDE    
1969 LUMBER PETE US   15,5 137 488 USD STAR'S PRIDE    
1968 LUMBER PRIDE US S   48 USD STAR'S PRIDE  Mor till Sir Grig 14,7 Freddie Tad 14,0  
1966 LUMBER PRINCESS US S 18,2 3 476 USD LUMBER BOY    
1965 LUMBER BRIGHT US S 00,0 2 454 USD LUMBER BOY  Exp Italien  Mor till Lumber Vanity 14,6  
1963 LUMBER AHEAD US   16,1 15 945 USD LUMBER BOY    
1962 LUMBER SON US   14,8 213 894 USD LUMBER BOY    
       
           
  bright valour                                
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Valuta Far Information auk-
pris
1977 KEYSTONE BRIGHT US H 00,0 339 310 SEK CARLISLE Exp till Sverige .Danmark 1983  
1976 KEYSTONE BENGAL US H       HICKORY PRIDE    
1973 KEYSTONE BURCH US H 16,6 154 890 SEK HICKORY PRIDE  Exp till Sverige. Österrike 1979  
1972 KEYSTONE BARB US S 20,8     HICKORY PRIDE  Mor till avelshingsten Homesick 13,7 Armbro Barb
 Mormor till Armbro Ogden 14,1 (avelshingst Tyskland) Mormorsmor till (2003) Frank the Hands 12,8
 
1971 KEYSTONE BLOSSOM US S       HICKORY PRIDE