2010-11-04   15:45
Tre nya Elithingstar utsedda
STOCKHOLM
Tre nya Elithingstar har utsetts vid höstens avkommebedömning. Det handlade om tre amerikanska hingstar: Credit Winner, Muscles Yankee och S.J.´s Photo. Revenue tilldelades värdebokstaven A.

Credit winner

Muscles Yankee
Muscles Yankee
Avkommeprövning av avelshingstar görs när hingsten har tillräckligt många hästar i startbar ålder, det vill säga i åldrarna 3-5 år. Det brukar vanligtvis ske när hingsten har tre kullar.
Vid avkommeprövningen granskas bland annat startfrekevens hos 3-åringarna och prissumma per häst och start.

Efter granskningen åsätts hingsten en värdebokstav enligt följande skala:

Elit: Utomordentlig förärvning
A: Mycket god förärvning
AB: God förärvning
B: Godtagbar förärvning
C: Ej uppnått rasens genomsnitt

Vid höstens prövning granskades 14 hingstar. Tre av dessa bedömdes vara Elithingstar; Credit Winner, Muscles Yankee och S.J.´s Photo.

Här är hela listan:

Banker Hall - AB
Com Hector - C
Credit Winner - Elit

Dell Ridge Image - C
Egon Lavec - C
Gigant Neo - B

Gobernador - C
Goetmals Wood - Bordlagd
Igor Brick - B

Muscles Yankee - Elit
Revenue - A
Rydens Sensation - C

S.J.’s Photo - Elit
S:t Göran - C
Raine Dahlberg

Tillbaka