Game Of Skill
  GAME OF SKILL  hingst f. 1999  USA    1,10,4   $134 936   Trainer: Paul Doherty Breeders: Tom Crouch  
                                             
    Game Of Skill     
    
 2001
Game of Skill startade 8 gånger
 som 2 åring utan och vinna lopp och
 travade 1,12,8 som slagen med
 $61 740 på konto.
 
  kull född 1999

Uppdaterad info på

   
 

YANKEE GLIDE
f.94 1,10,2
 $342 145 
Peter Haughton-96

VALLEY VICTORY
 f.86  V3 11,8 $ 485 307

BALTIC SPEED  f.81 T3 1,11,2 $ 1 271 764 WT-
VALLEY VICTORIA  f. 8115,0 $ 6 719

GRATIS YANKEE  f.  1,16,4

SPEEDY CROWN f.68 V3 1,12,8  $ 545 495 H-71
YANKEE FLIGHT  f. 80 2-17,8   $42 223

ATLANTA GAMES
 f. 94 1,14,1

CROWNING POINT
 f.81  1,10,8 $343 662

SPEEDY CROWN f.68 V3 1,12,8  $ 545 495 H-71
ICE CREAM SOCIAL   f. 78

KEYSTONE SAVANNAH
 f.84

ARNDON f.79 T3 1,10,8  1,4 milj sek
KEYSTONE SELENE  f. 67 T-14,5 $135 731 
ATLANTA GAMES
mor till

(99) Game Skill
 
KEYSTONE SAVANNAH
mor till bl.a.

(93) Georgia Limited 09,9
       $898 214
(88) Keystone Savor 14,6


 
KEYSTONE SELENE mor  till bl.a.
(90) Keystone Sinclair 13,8
(80) Keystone Voyager 14,4
(78) Keystone Sister 13,3 (v-rekordholder)
mormor till bl.a
Keystone Sinatra 12,6 Keystone Sequence 11,7
Gallant Pro 13,0 Keystone Savoy 12,2 Keystone
Smothers 12,8 Keystone Sibling 12,8

FAMILY OF KATHLEEN