May's Arnie (NO)
   

May's Arnie  f. 1997   
hingst  1,12,4aK  795 724 sek
 St: 54:  11 - 12 - 2

 
 

Översiktskarta hingstlinje -

 

SUPER ARNIE 
f.87  1,11,0
 393 464$

SUPER BOWL
 f.69  V3 1,12,3
$601 006

Hambletonian-72

STAR'S PRIDE  World Champion
f.47   V5 1,12,8 $ 140 699

   NORSKT DERBY 2001
     
Kull född 1997   
     May's Arnie

Uppfödare:
Tone-Brit G Øvestad, Nærbø
  

  Ägare:
Odd Lode, Voll
Stall Safari Fly 

 2000
.7 starter med 3 segrar och
 115 000 inkört   
 2001
 10 starter med 1 seger
 och 59 000 inkört 
 SPENDA
 
Spenda vann Norsk Derby och blev 
 2:a i Kriteriet
 vinnare av Norskt Derby 1954 blev
 köpt av Torgeir Gudmestad
 Nærbø. Hon är utgångspunkten för 
 en linje med månge snabba travare
 som har varit dominerande på
 Forus och gjort bra ifrån sig nationellt.
 Spenda fick själv en rad avkommor
 som var segermaskiner på Forus
 Travbana som Spenda Girl,
 Spenda Boy, Princess Spenda, 
 Mannix, Expenda
PILLOW TALK  f. 62  1,25,1 

ARNIE'S LIKENESS
 f.79  1,14,7
$19 612
 

ARNIE ALMAHURST
f.70   T3 13,0  $215 464
PICTURE DART  f. 69 4-14,7 

 
SPEEDY MAY
f.89  16,1
105' nok

SPEEDY TOMALI 
 f 83 1,12,3
$173 515

SPEEDY SOMOLLI  Hambletonian-78
f.75
 V3 1,11,5  $ 427 550
VICHYSSOISE f. 77

SPENDA MAY
f. 76  17,6v
190' nok

MANANA f. 67 V3 1,16,9 560 622nok

PRINCESS SPENDA f.70 23,8V 33' nok  

Mor  till bl.a.
(97) May's Arnie
(96) Spenda Marie
    18,0  17'nok


  
Mor till bl.a:
(95) Spenda Spur ST
        16,8 36' nok
(92) Carlotte ST 
       16,3 60' nok
(87) Spenda Juni
        17,4v 108'nok
(86) Dallas Boy 
      16,5 42' nok

Mor till:
(82) Dianna 17,1  262' nok
(84) Spenda Bones 15,3 461'nok
        vinner av Hoppe-Derby 88
(86) Gusto First 15,4 212' nok
(87) Spenda G 14,9 140' nok
Mormor till:
Spenda News 13,8  Spenda
Ford 14,8 Spenda Benett 14,9
 
          * STJÄRNOR *             Uppdaterad  aug 2001