Yearling Sales                   
  Yearling Sales 
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003  - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -
                 
                            Worldclasstrotting.com                    
                                                               
USA - Tattersales - Kentucky Standarbred - Harrisburg  Lexington
Sweden
  Kriterie  Elitauksjon    Norway Dnt     Italy  Anact   France  Deauville 
Auktioner Datum 2007 2008 2009 2010
Mer Auktioner finns här - Dyraste hästarna på auktionerna i Usa 1965-2004
                                                               
                                                               
  Tattersales   länk till Tattersales internet sidor HÄR                  
                                               
 
Tattersalls Select Yearling Sale Sale Catalog 2010
Dyraste/nordiska köp Tattersales
2000  2001  2002  2003
2004 
Walnut Hall 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
                   
 

                 
                   
                   
                   
                                               
  Tattersales Mixed Auction  2000  2004 2005 2006 2022-07-15  2022-07-20  2009                          
                                               
                           Dyringen Cantab Hall från 2002 foto: Monica Thors                  
  Tattersalls Sales Archive 2000-2007                  
        Lexington Selected Yearling Sale är ett samarbete
mellan Tattersales och Kentucky Standarbred.
Från 2006 finns numera bara en av dessa auktioner kvar och det är - Lexington Selected Yearlings Sales
           
    länk till Lexington Selected Yearling Sale HÄR                                    
                                                               
                                                               
                                                               
  Kentucky Standarbred     Länk till Kentucky Standarbreds internet sidor HÄR            
    Dyraste/nordiska köp Kentucky Standarbreed  2000 2001  2002  2003  2004              
                                                         
                                                         
    Kentucky standarbred har inte varit sedan 2004 i egen regi. Från 2005 är det detsamma som Harrisburg / The Black Book                              
                                                         
                                                               
                                                               
  Harrisburg         länk till Harrisburgs internetsidor HÄR                
                                                               
  Dyraste/nordiska köp Harrisburg 
2000   2001   2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                           
                                     
    Dyraste köp USA auktion 2000 -2003              
                 
    Dyraste köp USA auktioner 2004                
    Nordiska köp USA auktioner 2004                
    Harrisburg mixed sales 20022003  2004 2006     Dyraste köp USA auktioner 2005              
                                                               
                                                           
                           
                                                               
                                                               
      Asvt, Sweden     Länk till Asvt's internetsidor HÄR                    
      Kriterieauktionen         Elitauktionen                      
     2000  2001   2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014      2000  2001  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014        
                                                       
    Sale Catalog       Dyraste köp svenska auktioner 2000-2003  2004                
                                                       
                      Pine Chip med flest dyringar på svenska auktioner 2004                  
                                                               
    Anact , Italy                                                 
                                                               
                 Anact                                          
    2000  2001   2002   2003  2004 2005                                      
                                       
                                             
                                                               
                                                               
  Dnt, Norway                                                
    Kriterie Auktion
2001  2002  2003 2004 2005
                               
                                                 
    Sale Catalog                              
                                                               
      Derby Auktion
2008 2009 2010
                                         
                                                               
  Deauville/Trotting Promotion                                          
    Franska ringsauktioner  2003                                          
                                                               
   
Trotting Promotion
                 
  • www.aftrot.com
 
  • www.ventes-caen-trot.com
 
  • www.trotting-promotion.com
  www.aetce.fr/                          
    Åringsauktion                    France                                      
                                                               
                                                               
                                                               
     World Class Trotting      Worldclasstrotting.com            Senast uppdaterad   07.01.2023