Founders of the Standardbred

Founders of the Standardbred
By WorldClassTrotting.com

Here's a contribute to all the different families that took part in develop the standardbred. In the beginning there was no standard type of breed that could be called the American trotter, the trotters were in no sense a breed. But there were a group of horse families with one thing in common, their ability to trot.
Hambletonian 10 has been called the ancestor of the standardbred but he alone did not contribute to the development and the influences of the other families are important even though they do not exist today.
Foundation Sires

Messenger 1562
The Messengers

Hambletonian 10
Sons of Hambletonian
Electioneer 125
Happy Medium 400
George Wilkes 519
Egbert 1136
Strathmore 408
Aberdeen 27
Dictator 113
Harold 413
Abdallah 15
Volunteer 55

Mambrino Chief
Members of the Mambrino Chief family
The Morgan family
The Pilot family
Daugthers of Pilot Jr.
The Clay family
The American Star family
Foundation Mares

Minnehaha and Medio

Jessie Pepper and Kathleen

Mamie and Midnight

Mambrino Beauty and Maid of Honor

Maggie H. and Esther

Miss Copeland and Miss Duvall
Här är ett bidrag till alla de olika familjer som deltog i att utveckla travet. I början fanns det ingen standard typ av ras som skulle kunna kallas den amerikanska travaren var hingstar på intet sätt en ras. Men det fanns en grupp av häst familjer med en sak gemensamt, deras förmåga att trava. Hambletonian 10 har kallats anfader till travarna men bara han inte bidrog till utvecklingen och inte påverkas av de andra familjerna är viktiga även om de inte existerar idag